Якісні методи в гендерних дослідженнях

Освітня програма

Г

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК09

degree_level

магістр

Program of Study

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до обов’язкових дисциплін в межах освітньої програми «Гендерні студії» на здобуття освітнього, ступеню магістр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі, знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасне суспільство характеризується стрімким переходом гендерної тематики з сенситивної площини у буденну. Однак, такий стан речей не означає, що для проведення гендерних досліджень достатньо ефективними може бути комплекс класичних кількісних соціологічних методів. Навпаки, часто більш коректним є застосування методів з групи якісних. Зокрема, одними з групи якісних методів з найбільшою ефективністю у дослідженнях гендерної проблематики можуть бути проективні методики. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з якісних методів (саме у гендерних дослідженнях), вироблення практичних вмінь застосування якісних методів та проективних методик.

Language of instruction

Ukrainian