Якісні методи в гендерних дослідженнях

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК6.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Сучасне суспільство характеризується стрімким переходом тендерної тематики з сенситивної площини у буденну. Однак, такий стан речей не означає, що для проведення тендерних досліджень достатньо ефективними може бути комплекс класичних кількісних соціологічних методів. Навпаки, часто більш коректним є застосування методів з групи якісних. Зокрема, одними з групи якісних методів з найбільшою ефективністю у дослідженнях тендерної проблематики можуть бути проективні методики. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з якісних методів (саме у тендерних дослідженнях), вироблення практичних вмінь застосування якісних методів та проективних методик.

Language of instruction

Ukrainian