Якісні методи в гендерних дослідженнях

Освітня програма

Г

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВК6.2

degree_level

магістр

Program of Study

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Сучасне суспільство характеризується стрімким переходом тендерної тематики з сенситивної площини у буденну. Однак, такий стан речей не означає, що для проведення тендерних досліджень достатньо ефективними може бути комплекс класичних кількісних соціологічних методів. Навпаки, часто більш коректним є застосування методів з групи якісних. Зокрема, одними з групи якісних методів з найбільшою ефективністю у дослідженнях тендерної проблематики можуть бути проективні методики. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з якісних методів (саме у тендерних дослідженнях), вироблення практичних вмінь застосування якісних методів та проективних методик.

Language of instruction

Ukrainian