Якісні соціологічні дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК24

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна є обов’язковою і розкриває теоретико-методологічні основи та пізнавальні можливості якісних методів у соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати метод, техніки, процедури, аналізувати результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian