Якісні соціологічні дослідження

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ5.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є вибірковою (вибір з переліку № 3) і розкриває теоретико-методологічні основи та пізнавальні можливості якісних методів у соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати метод, техніки, процедури, аналізувати результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian