Якісні соціологічні дослідження

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК28

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна є обов’язковою і розкриває теоретико-методологічні основи та пізнавальні можливості якісних методів у соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати метод, техніки, процедури, аналізувати результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian