Європейські студії

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Соціальні моделі європейських суспільств, особливості нерівностей у порівняльному контексті, конфлікти чи консолідація на основі цінностей, ідентичностей, та їх специфіка в європейському соціальному просторі дають студентству можливість опанування фокусом соціального контексту європейських суспільств на основі результатів соціологічних досліджень. Відмінності, особливості та спільні характеристики західної, південної, північної та центрально-східної є у фокусі аналізу за даними порівняльних соціологічних досліджень Європи. Вміння порівняльного аналізу соціологічних та статистичних даних щодо сучасних соціальних процесів в Європі забезпечується творчими аналітичними завданнями, завданнями на критичне мислення, індивідуальну та групову роботу протягом семестру.

Language of instruction

Ukrainian