Загальна соціологія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є складовою освітньої програми «Соціальні технології» за освітнім рівнем «бакалавр». Предметом вивчення є основні поняття соціології; її об’єкт та предмет, структура, функції, роль в сучасному суспільстві, а також становлення, розвиток і функціонування соціальних спільнот і форм їх самоорганізації: соціальних систем, соціальних структур та інститутів. Отримані знання та навички можуть, застосуватися студентами у вивченні теорії соціології, соціальної структури та стратифікації, соціології соціальних змін та спеціальних і галузевих соціологій. Сприятимуть становленню у професійній діяльності та самореалізації майбутнього фахівця соціолога.

Language of instruction

Ukrainian