Загальна теорія соціальних технологій

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК13

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна сприяє вивченню специфічного кола актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують її технологічні і дослідницькі можливості в аспектах оптимізації та регулювання процесів соціальної життєдіяльності, отримання знання стосовно специфіки соціально-технологічної діяльності та провідних напрямків розробки та впровадження традиційних та інноваційних соціальних технологій в основних сферах суспільного життя.

Language of instruction

Ukrainian