Навчальні дисципліни

Г
Bиклики соціології та глобальний розвиток (English)
2020
Бабенко С. С.
СТ
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2020
Бабенко С. С.
СТ
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
2021
Бабенко С. С.
СТ
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
2021
Цимбал Т. В.
Г
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
2021
Бабенко С. С.
Г
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
2021
Цимбал Т. В.
С
Contemporary Societies, Globalization, and Development (Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток)
2021
Цимбал Т. В.
С
Current Issues in Social Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках)
2021
Судаков В. І.
Г
Current Issues of Social Sciences (Актуальні проблеми соціальних наук)
2021
Бабенко С. С.
Г
European Studies (Європейські студії)
2021
Бабенко С. С.
С
European Studies (Європейські студії)
2021
Бабенко С. С.
Г
Gendered Education (Гендерована освіта)
2021
Стрельник О. О.
С
Mathematical bases of analysis of social processes
2020
Sydorov M. V.
С
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
2020
Бабенко С. С.
СТ
Social Network Analysis (Аналіз соціальних мереж)
2021
Савельєв Ю. Б.
С
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних мереж)
2021
Савельєв Ю. Б.
С
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних мереж)
2020
Савельєв Ю. Б.
Г
Sociology of Gender (English)
2020
Бабенко С. С.
С
Sociology of Globalization
2020
Цимбал Т. В.
С
Spatial Data Analysis in R (Аналіз просторових даних в R)
2021
Цимбал Т. В.
С
Європейські студії
2020
Бабенко С. С.
Sociology
Європейські студії
2021
Бабенко С. С.
С
Актуальні дослідження сучасних міських процесів
2021
Мороз Є. О.
С
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2020
Безрукова О. А.
Sociology
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2020
Безрукова О. А.
Sociology
Актуальні проблеми соціальних наук
2021
Бабенко С. С.
Sociology
Актуальні проблеми соціальної науки
2020
Бабенко С. С.
Г
Актуальні проблеми соціальної науки (English)
2020
Бабенко С. С.
С
Аналіз емпіричних даних в середовищі R
2020
Сидоров М. В.
Sociology
Аналіз просторових даних в R
2021
Цимбал Т. В.
Sociology
Аналіз соціальних мереж
2021
Савельєв Ю. Б.
СТ
Аналіз соціальних мереж / Social Networks Analysis
2020
Савельєв Ю. Б.
Г
Аналіз соціальних мереж / Social Networks Analysis
2021
Савельєв Ю. Б.
Sociology
Асистентська практика
2021
Малес Л. В.
С
Асистентська практика
2021
Малес Л. В.
СТ
Асистентська практика
2021
Малес Л. В.
Sociology
Асистентська практика
2020
Малес Л. В.
Г
Асистентська практика
2021
Малес Л. В.
С
Асистентська практика
2020
Малес Л. В.
Г
Біографічний метод в гендерних дослідженнях
2020
Юзва Л. Л.
С
Багатовимірний аналіз даних в R
2021
Сидоров М. В.
СТ
Багатовимірний аналіз даних в R
2021
Сидоров М. В.
С
Візуальні комунікації
2021
Петренко-Лисак А. О.
С
Використання електронних архівів соціальних даних
2020
Горбачик А. П.
С
Використання електронних архівів соціальних даних
2020
Сальнікова С. А.
С
Використання електронних архівів соціальних даних
2020
Горбачик А. П.
С
Використання електронних архівів соціальних даних
2020
Сальнікова С. А.
С
Випускна кваліфікаційна робота магістра
2020
Г
Випускна кваліфікаційна робота магістра
2020
Sociology
Випускна кваліфікаційна робота магістра
2020
СТ
Випускна кваліфікаційна робота магістра
2020
С
Виробнича (науково-дослідна) практика
2021
Ковтуненко Е. С.
СТ
Виробнича (науково-дослідна) практика
2021
Боровський О. О.
С
Виробнича практика
2020
Ковтуненко Е. С.
Sociology
Виробнича практика
2020
Олійник О. В.
СТ
Виробнича практика
2020
Боровський О. О.
Sociology
Виробнича практика
2021
Олійник О. В.
Г
Виробнича практика
2020
Бабенко С. С.
С
Вступ до аналізу великих даних в соціологічних дослідженнях
2021
Горбачик А. П.
Г
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
2020
Стрельник О. О.
Г
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
2021
Стрельник О. О.
Sociology
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
2021
Стрельник О. О.
Г
Гендер, вік, клас, нація: інтерсекційний аналіз
2021
Бабенко С. С.
Г
Гендер, вік, клас, нація: кроссекційний аналіз
2020
Бабенко С. С.
Г
Гендер, тілесність та сексуальність
2020
Червінська Т. Г.
Г
Гендер, тілесність та сексуальність
2021
Червінська Т. Г.
Г
Гендерна експертиза та гендерний аудит (English)
2020
Малес Л. В.
Г
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit)
2021
Малес Л. В.
Г
Гендерна соціолінгвістика
2021
Малес Л. В.
Г
Гендерна соціолінгвістика
2020
Малес Л. В.
Sociology
Гендерована освіта
2021
Бабенко С. С.
Г
Гендерована освіта (English)
2020
Стрельник О. О.
Г
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх
2021
Бабенко С. С.
Г
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (English)
2020
Бабенко С. С.
С
Глобалізація і гендер
2021
Червінська Т. Г.
Г
Громадянське суспільство, фемінізм та жіночий активізм
2021
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
Дизайн дослідження
2021
Савельєв Ю. Б.
СТ
Дизайн дослідження
2020
Савельєв Ю. Б.
СТ
Дизайн дослідження
2021
Савельєв Ю. Б.
Sociology
Дизайн дослідження
2020
Савельєв Ю. Б.
С
Дизайн дослідження
2020
Савельєв Ю. Б.
С
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2020
Савельєв Ю. Б.
Г
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2020
Соболевська М. О.
Г
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2021
Соболевська М. О.
СТ
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2020
Соболевська М. О.
С
Дослідницькі парадигми в соціології
2021
Соболевська М. О.
СТ
Дослідницькі парадигми в соціології
2021
Соболевська М. О.
С
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)
2020
Безрукова О. А.
Г
Кількісні методи: мультиваріативний аналіз
2020
Сидоров М. В.
Г
Кількісні методи: мультиваріативний аналіз
2021
Сальнікова С. А.
Sociology
Кількісний аналіз соціальних даних
2021
Горбачик А. П.
Sociology
Кількісний аналіз часових даних
2021
Цимбал Т. В.
Г
Кваліфікаційна робота магістра
2021
СТ
Комплексний підсумковий іспит зі спеціальності "Соціологія" за освітньою програмою "Соціальні технології"
2020
Sociology
Комп’ютерна візуалізація даних
2021
Сидоров М. В.
С
Комп’ютерна візуалізація даних
2021
Сидоров М. В.
Sociology
Комп’ютерний збір та обробка соціальних даних
2021
Сидоров М. В.
Г
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
2021
Малес Л. В.
Г
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
2020
Малес Л. В.
Sociology
Культура та суспільство: окремі аспекти
2021
Мельніков А. С.
Sociology
Міська антропологія
2021
Ляшева А. С.
Sociology
Міський розвиток і соціальна політика
2021
Ляшева А. С.
С
Математичні основи аналізу соціальних процесів
2020
Сидоров М. В.
Sociology
Машинне навчання для соціологів
2021
Сидоров М. В.
Г
Мережевий аналіз в соціології (English)
2020
Савельєв Ю. Б.
Г
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2021
Савельєв Ю. Б.
С
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2020
Савельєв Ю. Б.
Sociology
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2020
Савельєв Ю. Б.
СТ
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2020
Савельєв Ю. Б.
Г
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2020
Савельєв Ю. Б.
С
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2021
Савельєв Ю. Б.
СТ
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2021
Савельєв Ю. Б.
С
Методи дослідження міських спільнот
2020
Цимбал Т. В.
С
Методи побудови та вимірювання соціальних показників
2020
Сальнікова С. А.
Sociology
Методи соціопросторового аналізу
2021
Ляшева А. С.
СТ
Методика викладання соціології
2021
Малес Л. В.
Г
Методика викладання соціології
2021
Малес Л. В.
С
Методика викладання соціології
2021
Малес Л. В.
Sociology
Методика викладання соціології у вищій школі
2020
Малес Л. В.
С
Методика викладання соціології у вищій школі
2020
Малес Л. В.
С
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2020
Куценко О. Д.
Sociology
Методологія дослідження бідності
2020
Куценко О. Д.
Г
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2020
Куценко О. Д.
СТ
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2021
Куценко О. Д.
СТ
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2020
Куценко О. Д.
Г
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2021
Куценко О. Д.
С
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2021
Куценко О. Д.
Sociology
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2020
Куценко О. Д.
С
Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
2020
Савельєв Ю. Б.
Г
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2021
Мельніков А. С.
Г
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2020
Цимбалюк Н. М.
СТ
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2020
Цимбалюк Н. М.
Sociology
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2020
Цимбалюк Н. М.
С
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2020
Цимбалюк Н. М.
С
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2020
Сидоров М. В.
СТ
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2020
Сидоров М. В.
С
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2021
Сидоров М. В.
СТ
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2021
Сидоров М. В.
Sociology
Наука, технології та суспільство
2021
Дейнека А. В.
Г
Науково-дослідна практика
2021
Бабенко С. С.
С
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
2020
Соболевська М. О.
Sociology
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
2020
Соболевська М. О.
Sociology
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
2020
Судаков В. І.
С
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
2020
Судаков В. І.
Г
Новітні методи аналізу даних в соціології
2021
Горбачик А. П.
С
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
Sociology
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
С
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
СТ
Новітні методи аналізу даних в соціології
2021
Горбачик А. П.
С
Новітні методи аналізу даних в соціології
2021
Горбачик А. П.
Г
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
СТ
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
С
Організація роботи соціологічної служби
2020
Сальнікова С. А.
С
Організація роботи соціологічної служби
2020
Олійник О. В.
Г
Оціночні дослідження в соціології
2021
Мазурик О. В.
Г
Оціночні дослідження в соціології
2020
Мазурик О. В.
Sociology
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
2020
С
Політичні комунікації
2021
Боровський О. О.
С
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
2020
Ковтуненко Е. С.
С
Порівняльна соціологія Європи
2020
Бабенко С. С.
С
Постмодерн в урбанізмі
2021
Петренко-Лисак А. О.
С
Постмодерні теорії нової мобільності
2020
Петренко-Лисак А. О.
Г
Практика з гендерної експертизи
2020
Малес Л. В.
Г
Практика з гендерної експертизи
2021
Малес Л. В.
СТ
Практика з соціальних досліджень
2021
Петренко-Лисак А. О.
СТ
Практика з соціальних досліджень
2020
Петренко-Лисак А. О.
С
Прикладні соціальні дослідження
2020
Сальнікова С. А.
С
Проективні методики у соціології
2020
Юзва Л. Л.
СТ
Проектна та грантова діяльність
2021
Куценко О. Д.
Г
Проектна та грантова діяльність
2021
Куценко О. Д.
С
Проектна та грантова діяльність
2021
Куценко О. Д.
С
Професійна та корпоративна етика
2021
Тащенко А. Ю.
Г
Професійна та корпоративна етика
2020
Цимбалюк Н. М.
С
Професійна та корпоративна етика
2020
Цимбалюк Н. М.
Г
Професійна та корпоративна етика
2021
Тащенко А. Ю.
Sociology
Професійна та корпоративна етика
2021
Тащенко А. Ю.
Sociology
Професійна та корпоративна етика
2020
Тащенко А. Ю.
Sociology
Рефлексивні процеси в сучасній соціологічній теорії
2020
Соболевська М. О.
С
Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології
2020
Соболевська М. О.
С
Системний аналіз в соціології
2020
Туленков М. В.
С
Системний аналіз в соціології
2021
Туленков М. В.
Г
Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
2020
Петренко-Лисак А. О.
СТ
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
2021
Безрукова О. А.
СТ
Соціальні технології в бізнесі
2020
Набруско І. Ю.
СТ
Соціальні технології в бізнесі
2021
Чудовська І. А.
СТ
Соціальні технології в політиці
2020
Безрукова О. А.
СТ
Соціальні технології в політиці
2021
Безрукова О. А.
СТ
Соціальні технології в рекламі
2020
Набруско І. Ю.
СТ
Соціальні технології в рекламі
2021
Широкова М. С.
СТ
Соціальні технології в соціальній політиці
2021
Жуков В. І.
СТ
Соціальні технології в соціальній політиці
2020
Жуков В. І.
СТ
Соціальні технології для громадського сектору
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ
Соціальні технології для громадського сектору
2021
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ
Соціальні технології маркетингу
2020
Набруско І. Ю.
СТ
Соціальні технології маркетингу
2021
Широкова М. С.
СТ
Соціальні технології управління та адміністрування
2021
Туленков М. В.
СТ
Соціальні технології управління та адміністрування
2020
Туленков М. В.
С
Соціальна політика та якість життя
2020
Жуков В. І.
Sociology
Соціальна стратифікація, мобільність і нерівність
2021
Куценко О. Д.
Sociology
Соціальна феноменологія
2020
Соболевська М. О.
С
Соціальна феноменологія
2020
Злобіна О. Г.
С
Соціокультурні дослідження публічного простору
2020
Малес Л. В.
С
Соціологічні методи дослідження організацій
2021
Сидоров М. В.
Sociology
Соціологічні показники суспільного розвитку
2020
Бабенко С. С.
С
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
2020
Цимбал Т. В.
Sociology
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
2020
Цимбал Т. В.
С
Соціологічні теорії міста та урбанізації
2020
Мороз Є. О.
С
Соціологічні теорії масової комунікації
2020
Чудовська І. А.
Sociology
Соціологічні теорії масової комунікації
2020
Чудовська І. А.
С
Соціологічні теорії масової комунікації
2021
Чудовська І. А.
Sociology
Соціологічні теорії соціального порядку
2020
Соболевська М. О.
С
Соціологічні теорії соціального порядку
2020
Соболевська М. О.
С
Соціологічні технології зв’язків з громадськістю
2021
Безрукова О. А.
С
Соціологічний аналіз документів
2020
Юзва Л. Л.
Sociology
Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар)
2020
Бабенко С. С.
Г
Соціологічний супровід соціальних проєктів
2021
Юзва Л. Л.
Г
Соціологічний супровід соціальних проєктів (English)
2020
Юзва Л. Л.
С
Соціологія інформаційного суспільства
2021
Черних Г. А.
С
Соціологія бізнес-комунікацій
2020
Чудовська І. А.
Sociology
Соціологія гендеру
2021
Бабенко С. С.
Г
Соціологія гендеру
2021
Бабенко С. С.
С
Соціологія міжнародних відносин
2020
Тарабукін Ю. О.
Sociology
Соціологія маркетингу
2020
Набруско І. Ю.
Sociology
Соціологія маркетингу
2021
Широкова М. С.
Г
Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків
2021
Червінська Т. Г.
Г
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження
2020
Червінська Т. Г.
С
Соціологія мови
2020
Черних Г. А.
СТ
Соціологія нової Європи
2020
Ковтуненко Е. С.
С
Соціологія політичних комунікацій
2020
Боровський О. О.
С
Соціологія постмодерну
2020
Малес Л. В.
Sociology
Соціологія постмодерну
2020
Малес Л. В.
С
Соціологія простору
2020
Петренко-Лисак А. О.
Sociology
Соціологія релігії
2020
Аза Л. О.
Sociology
Соціологія релігійних та міграційних процесів
2020
Аза Л. О.
Sociology
Соціологія ринку
2020
Набруско І. Ю.
С
Соціологія символу
2020
Черних Г. А.
С
Соціологія соціальних переміщень
2020
Петренко-Лисак А. О.
С
Сучасні методи аналізу текстів
2020
Юзва Л. Л.
С
Сучасні методи аналізу текстів
2021
Юзва Л. Л.
С
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
С
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2021
Ковтуненко Е. С.
Sociology
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
СТ
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
Sociology
Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток
2021
Цимбал Т. В.
Sociology
Сучасні тенденції в соціологічному теоретизуванні
2021
Судаков В. І.
С
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
2020
Соболевська М. О.
Sociology
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
2020
Соболевська М. О.
Sociology
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
2020
Малес Л. В.
С
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
2020
Малес Л. В.
Sociology
Теорія і практика викладання соціології у закладах вищої освіти
2021
Малес Л. В.
Sociology
Теорія соціальних технологій
2020
Судаков В. І.
СТ
Теорія соціальних технологій
2020
Судаков В. І.
С
Теорія соціальних технологій
2020
Судаков В. І.
СТ
Теорія соціальних технологій
2021
Судаков В. І.
Sociology
Теорія соціальної дії та практичної раціональності
2020
Соболевська М. О.
С
Теорія соціальної дії та практичної раціональності
2020
Соболевська М. О.
С
Теорія соціокультурних комунікацій
2020
Соболевська М. О.
С
Теорія соціокультурних комунікацій
2021
Соболевська М. О.
Sociology
Теорія та дослідження в соціології
2021
Дейнека А. В.
С
Теорія та методи аналізу причинності в соціології
2020
Горбачик А. П.
С
Теорія та методи аналізу причинності в соціології
2021
Горбачик А. П.
С
Технології Інтернет-досліджень
2020
Сидоров М. В.
С
Технології Інтернет-досліджень
2020
Сидоров М. В.
Г
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі
2021
Бабенко С. С.
Sociology
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі
2021
Бабенко С. С.
Г
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі (English)
2020
Малес Л. В.
Sociology
Українська мова
2020
С
Феноменологія міського простору
2021
Соболевська М. О.
С
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
2020
Олійник О. В.
Sociology
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях
2020
Олійник О. В.
С
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях
2020
Олійник О. В.
Г
Якісні методи в гендерних дослідженнях
2021
Юзва Л. Л.
Г
Якісні методи в гендерних дослідженнях
2020
Юзва Л. Л.
Sociology
Якісні методи в соціології
2021
Савельєв Ю. Б.
С
СТ
СЗУП
1 Інформаційні технології в соціології
2017
Сидоров М. В.
С
СТ
1 Історія соціології 1
2017
Червінська Т. Г.
С
СТ
1 Історія соціології 2
2017
Червінська Т. Г.
С
1 Вступ до спеціальності
2017
Судаков В. І.
СТ
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2017
Судаков В. І.
СТ
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2017
Мазурик О. В.
С
СТ
1 Вступ до університетських студій
2017
Жуков В. І.
С
СТ
1 Загальна соціологія
2017
Кузьменко Т. М.
С
СТ
1 Методи збору соціологічних даних
2017
Олійник О. В.
СТ
1 Практика з соціальних досліджень
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства
2017
Бабенко С. С.
С
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади
2017
Цимбал Т. В.
СТ
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
1 Соціологія культури та дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С
1 Соціологія реклами
2017
Набруско І. Ю.
С
СТ
1 Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2017
Сидоров М. В.
С
2 Інструментарій соціологічного опитування
2017
Олійник О. В.
С
2 Історія соціології в Україні
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Аналіз документів
2017
Юзва Л. Л.
СТ
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Сидоров М. В.
СТ
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
2 Гендерні дослідження
2017
Червінська Т. Г.
СТ
2 Загальна теорія соціальни х технологій
2017
Судаков В. І.
С
СТ
2 Методи аналізу соціологічних даних
2017
Горбачик А. П.
СТ
2 Методологія емпіричного соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
С
2 Організація роботи соціологічної служби
2017
Юзва Л. Л.
С
2 Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
2017
Горбачик А. П.
СТ
2 Основи соціальних комунікацій
2017
Соболевська М. О.
С
2 Основи соціального менеджменту
2017
Туленков М. В.
СТ
2 Основи соціального менеджменту
2017
Мазурик О. В.
СТ
2 Основи соціального менеджменту
2017
Цимбалюк Н. М.
С
2 Практикум з методів збору соціологічних даних
2017
Олійник О. В.
С
2 Проектування соціологічного дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С
2 Соціологія глобалізації
2017
Цимбал Т. В.
С
2 Соціологія громадської думки
2017
Чудовська І. А.
С
2 Соціологія громадської думки
2017
Тарабукін Ю. О.
С
2 Соціологія довкілля Z
2014
Вілкова О. Ю.
СТ
2 Соціологія економіки та маркетингу
2017
Туленков М. В.
СТ
2 Соціологія зв’язків з громадськістю
2017
Боровський О. О.
С
2 Соціологія праці та зайнятості
2017
Жуков В. І.
С
2 Соціологія простору
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
2 Соціологія сім'ї та особистості
2017
Аза Л. О.
С
2 Соціологія соціальних груп
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Соціологія споживання
2017
Набруско І. Ю.
С
2 Сучасні теорії соціальної комунікації
2017
Соболевська М. О.
С
2 Теорія організації
2017
Туленков М. В.
С
2 Теорія соціалізації Z
2016
Ручка А. О.
С
2 Теорія соціальних інститутів
2017
Яковенко Ю. І.
С
3 Біографічні методи
2017
Юзва Л. Л.
СТ
3 Вибіркові дослідження
2017
Горбачик А. П.
С
3 Емпіричні контент-аналітичні дослідження
2017
Юзва Л. Л.
С
3 Методи дослідження міських спільнот
2018
Цимбал Т. В.
С
3 Методологія соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
СТ
3 Навчальна практика
2017
Тащенко А. Ю.
С
3 Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації
2017
Олійник О. В.
С
3 Організаційна культура
2017
Чепак В. В.
С
3 Організаційна поведінка
2017
Чепак В. В.
С
3 Оцінювання соціальних програм та проектів
2017
Мазурик О. В.
С
3 Підготовка та презентація результатів дослідження
2017
Юзва Л. Л.
С
3 Порівняльна соціологія Європи
2017
Бабенко С. С.
СТ
3 Практикум з методів маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
СТ
3 Соціальні нерівності в економічній сфері
2017
Бабенко С. С.
С
СТ
3 Соціальна структура суспільства
2017
Куценко О. Д.
С
3 Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі
2017
Курило І. О.
С
3 Соціально-політична стратифікація
2017
Бабенко С. С.
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2017
Судаков В. І.
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2017
Соболевська М. О.
С
3 Соціологія брендінгу
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія гендеру
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія девіантної поведінки
2017
Червінська Т. Г.
С
3 Соціологія економіки
2017
Туленков М. В.
С
3 Соціологія етнічних процесів та міграції
2017
Аза Л. О.
С
3 Соціологія життєвого успіху
2017
Бабенко С. С.
С
3 Соціологія квір- та девіантної поведінки
2017
Червінська Т. Г.
С
3 Соціологія освіти
2017
Чепак В. В.
С
3 Соціологія освіти
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія підприємництва
2017
Туленков М. В.
С
3 Соціологія повсякденності
2017
Соболевська М. О.
С
3 Соціологія повсякденності
2017
Малес Л. В.
С
3 Соціологія соціальних переміщень
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
3 Соціологія соціальної роботи
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Цимбал Т. В.
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Малес Л. В.
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Соболевська М. О.
С
3 Теорія соціального маркетингу
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Технології Інтернет досліджень
2017
Сидоров М. В.
СТ
3 Технології дослідження медіа
2017
Чудовська І. А.
СТ
3 Технології роботи з персоналом
2017
Туленков М. В.
С
3 Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
2017
Олійник О. В.
С
4 Інструментарій соціологічного опитування
2014
Олійник О. В.
С
4 Історія та теорія гендерних досліджень
2017
Червінська Т. Г.
С
4 Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру
2017
Малес Л. В.
С
4 Використання електронних архівів соціальних даних
2017
Горбачик А. П.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Ковтуненко Е. С.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Середа О. С.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Олійник О. В.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Савельєв Ю. Б.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Юзва Л. Л.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Ковальська Є. В.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Сидоров М. В.
С
4 Географічний аналіз соціальних систем
2017
Брайчевський Ю. С.
СТ
4 Глобальні та регіональні процеси у політиці
2018
Цимбал Т. В.
С
4 Етносоціологія та соціологія релігії
2017
Аза Л. О.
С
4 Маркетингові дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С
4 Методи вимірювання соціальних показників
2017
Олійник О. В.
СТ
4 Організаційна культура
2017
Чепак В. В.
С
4 Оцінювання соціальних програм та проектів
2017
Мазурик О. В.
С
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С
4 Постмодерні теорії нової мобільності
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
4 Практикум з планування професійної кар’єри
2017
Туленков М. В.
С
4 Соціальна мобільність
2014
Кузьменко Т. М.
С
4 Соціальний захист та соціальне залучення
2016
Мазурик О. В.
С
4 Соціокультурні дослідження публічного простору
2017
Малес Л. В.
С
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи
2016
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологічні методи маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С
4 Соціологічні основи маркетингу та PR
2015
Набруско І. Ю.
С
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки
2016
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологія вікових груп
2017
Бабенко С. С.
С
4 Соціологія вільного часу і стилів життя
2017
Цимбалюк Н. М.
С
4 Соціологія глобалізації
2017
Цимбал Т. В.
С
4 Соціологія дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С
4 Соціологія знання
2017
Соболевська М. О.
С
4 Соціологія знання
2017
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологія конфлікту
2016
Жуков В. І.
С
4 Соціологія міста та села
2017
Тарабукін Ю. О.
С
4 Соціологія масових комунікацій
2017
Чудовська І. А.
С
4 Соціологія молоді
2016
Тарабукін Ю. О.
С
4 Соціологія науки
2014
Яковенко Ю. І.
С
СТ
4 Соціологія організацій та управління
2017
Чепак В. В.
С
4 Соціологія політики
2014
Боровський О. О.
С
4 Соціологія права
2016
Судаков В. І.
С
4 Соціологія соціальних змін
2016
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
4 Соціологія соціальної роботи
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
4 Соціологія цінностей
2016
Ручка А. О.
С
4 Теорії соціального капіталу
2017
Мороз Є. О.
С
4 Теорія систем і системний аналіз
2017
Туленков М. В.
С
4 Теорія соціальних інститутів
2016
Яковенко Ю. І.
СТ
4 Технології управління територіальними спільнотами
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
4 Тренінг з політичного лідерства
2017
Чудовська І. А.
СТ
5 Actual Problems of Current Sociology
2016
Бабенко С. С.
СТ
5 Actual Problems of Current Sociology
2016
Цимбал Т. В.
СТ
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2017
Цимбал Т. В.
СТ
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2017
Бабенко С. С.
СТ
Г
5 Social Network Analysis
2017
Савельєв Ю. Б.
С
5 Європейські студії
2017
Бабенко С. С.
С
5 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2017
Яковенко Ю. І.
С
5 Асистентська практика
2017
Малес Л. В.
Г
5 Гендер, клас, вік, нація: крос секційний аналіз
2017
Бабенко С. С.
Г
5 Гендер, тілесність та сексуальність
2017
Червінська Т. Г.
Г
5 Гендерна соціолінгвістика
2017
Малес Л. В.
СТ
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2017
Соболевська М. О.
Г
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2017
Соболевська М. О.
Г
5 Кількісні методи: багатовимірний аналіз (Quantitative methods: multivariate analysis)
2017
Сидоров М. В.
Г
5 Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
2017
Малес Л. В.
С
СТ
Г
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
С
5 Методика викладання соціології у вищій школі
2017
Малес Л. В.
С
СТ
Г
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей
2017
Куценко О. Д.
С
СТ
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2017
Цимбалюк Н. М.
СТ
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
5 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
2017
Судаков В. І.
С
СТ
Г
5 Новітні методи аналізу даних в соціології
2017
Горбачик А. П.
Г
5 Оціночні дослідження в соціології
2017
Мазурик О. В.
С
5 Підготовка наукових текстів (англійською мовою)
2017
С
5 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність
2017
СТ
5 Практика з соціальних досліджень
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
СТ
5 Професійна та корпоративна етика
2017
Цимбалюк Н. М.
С
5 Психологія вищої школи
2017
Г
5 Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
5 Соціальна політика та якість життя
2017
Жуков В. І.
СТ
5 Соціологія нової Європи
2017
Ковтуненко Е. С.
С
СТ
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С
5 Теорія соціальних технологій
2017
Судаков В. І.
СТ
5 Теорія соціальних технологій
2017
Судаков В. І.
Г
5 Технології написання наукових текстів
2017
Малес Л. В.
СТ
5 Технології підготовки текстів
2017
Малес Л. В.
Г
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії
2017
Червінська Т. Г.
Г
6 Gender expertise and gender audit
2017
Бабенко С. С.
Г
6 Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope
2017
Малес Л. В.
Г
6 Gendered education
2017
Бабенко С. С.
С
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
2017
Бабенко С. С.
Г
6 Sociology of gender
2017
Бабенко С. С.
С
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R
2017
Сидоров М. В.
Г
6 Біографічний метод в гендерних дослідженнях
2017
Юзва Л. Л.
С
6 Виробнича практика
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Виробнича практика
2017
Боровський О. О.
Г
6 Виробнича практика з гендерних студій
2018
Бабенко С. С.
Г
6 Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit)
2017
Малес Л. В.
Г
6 Гендерний аналіз мас-медіа
2017
Г
6 Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success)
2017
Бабенко С. С.
С
СТ
6 Дизайн дослідження
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар)
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар)
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
6 Менеджмент соціальної сфери
2017
Мазурик О. В.
С
6 Мережевий підхід в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Методологія та організація маркетингових досліджень
2017
Вілкова О. Ю.
С
6 Моделі соціально-культурної політики
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
2017
Соболевська М. О.
Г
6 Психологічне консультування
2017
С
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології
2017
Соболевська М. О.
СТ
6 Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
6 Соціальні технології в бізнесі
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології в бізнесі
2017
Чудовська І. А.
СТ
6 Соціальні технології в громадському секторі
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ
6 Соціальні технології в політиці
2017
Куценко О. Д.
СТ
6 Соціальні технології в політиці
2017
Боровський О. О.
СТ
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Юзва Л. Л.
СТ
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Чудовська І. А.
СТ
6 Соціальні технології в соціальній політиці
2017
Жуков В. І.
СТ
6 Соціальні технології маркетингу
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Туленков М. В.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Мазурик О. В.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Боровський О. О.
С
6 Соціальна експертиза та аудит
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціальна феноменологія
2017
Злобіна О. Г.
С
6 Соціальне управління людськими ресурсами
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціально-культурне прогнозування
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
2017
Цимбал Т. В.
С
6 Соціологічні теорії масової комунікації
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологічні теорії соціального порядку
2017
Соболевська М. О.
С
6 Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологічне забезпечення політичних кампаній Z
2016
Боровський О. О.
С
6 Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціологічне оцінювання політичного режиму
2017
Куценко О. Д.
С
6 Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар)
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг
2017
Набруско І. Ю.
С
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг
2017
Мазурик О. В.
Г
6 Соціологічний супровід соціальних проектів
2017
Юзва Л. Л.
С
6 Соціологія безперервної освіти
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологія бізнес комунікацій
2017
Чудовська І. А.
С
6 Соціологія вільного часу і дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологія влади
2017
Тарабукін Ю. О.
Г
6 Соціологія гендеру
2017
Бабенко С. С.
С
6 Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості
2017
Жуков В. І.
С
6 Соціологія міжнародних відносин
2017
Тарабукін Ю. О.
С
6 Соціологія маркетингу
2017
Чепак В. В.
Г
6 Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies)
2017
Червінська Т. Г.
С
6 Соціологія медицини та охорони здоров’я
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологія мови
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Соціологія організаційної взаємодії
2017
Туленков М. В.
С
6 Соціологія політичних комунікацій
2017
Боровський О. О.
С
6 Соціологія політичного лідерства
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціологія політичного маркетингу
2017
Набруско І. Ю.
С
6 Соціологія посередництва та регулювання конфліктів
2017
Жуков В. І.
С
6 Соціологія постмодерну
2017
Малес Л. В.
С
6 Соціологія релігії
2017
Аза Л. О.
С
6 Соціологія релігійних та міграційних процесів
2017
Аза Л. О.
С
6 Соціологія ринку
2017
Тарабукін Ю. О.
С
6 Соціологія символу
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Соціологія соціальної роботи
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологія спорту
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Сучасні методи аналізу текстів
2017
Юзва Л. Л.
С
6 Сучасні теорії політики і влади
2017
Куценко О. Д.
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
2017
Соболевська М. О.
С
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
2017
Малес Л. В.
С
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності
2017
Соболевська М. О.
С
6 Теорія соціального управління
2017
Туленков М. В.
С
6 Теорія соціокультурних комунікацій
2017
Соболевська М. О.
С
6 Теорія та методи аналізу причинності в соціології
2017
Горбачик А. П.
С
6 Теорія управлінських рішень
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Теорія управлінських рішень
2017
Туленков М. В.
С
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях
2017
Олійник О. В.
Г
6 Якісні методи в гендерних дослідженнях
2017
Юзва Л. Л.
PhD
7 Асистентська педагогічна практика
2017
Малес Л. В.
PhD
7 Дослідницька методологія в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
PhD
7 Студії з сучасної соціології
2017
Куценко О. Д.
PhD
7 Філософія науки та інновацій
2017
Куценко О. Д.
PhD
8 Академічне письмо англійською / English academic writing
2017
PhD
8 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: Україна у глобальних та регіональних порівняннях
2017
Куценко О. Д.
PhD
8 Моделювання в соціології
2017
Сидоров М. В.
PhD
8 Обґрунтування висновку соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
PhD
8 Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ
2017
PhD
8 Соціальний менеджмент та аудит
2017
Мазурик О. В.
PhD
8 Соціальний менеджмент та аудит
2017
Туленков М. В.
PhD
8 Соціологічна теорія
2017
Судаков В. І.
PhD
8 Соціологічна теорія
2017
Малес Л. В.
PhD
8 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
2017
Горбачик А. П.
PhD
8 Сучасні суспільства та глобальні трансформації
2017
Цимбал Т. В.
PhD
8 Сучасний соціоструктурний аналіз
2017
Куценко О. Д.

Дисципліни на інших факультетах

соціологія
Academic Writing (Написання наукових текстів)
соціологія
Academic Writing (Написання наукових текстів)
соціологія
Academic Writing (Написання наукових текстів)
соціологія
Academic Writing (Написання наукових текстів)
соціологія
Academic Writing \ Написання наукових текстів
соціологія
Theory and Practice of Area Studies (Теорія і практика країнознавчих досліджень)
соціологія
Гендерний аналіз мас-медіа
соціологія
Гендерний аналіз масмедіа
соціологія
Географічний аналіз соціальних систем
соціологія
Кваліфікаційна робота магістра
соціологія
Кваліфікаційна робота магістра
соціологія
Кваліфікаційна робота магістра
соціологія
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
соціологія
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
соціологія
Написання наукових текстів
соціологія
Підготовка наукових текстів (англійською мовою)
соціологія
Підготовка наукових текстів (англійською мовою)
соціологія
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
соціологія
Правові аспекти політики гендерної рівності
соціологія
Професійна та корпоративна етика Тащенко А. Ю.
соціологія
Професійна та корпоративна етика
соціологія
Психологічне консультування
соціологія
Психологія вищої школи
соціологія
Психологія вищої школи
міжнародні відносини
Соціологія Тарабукін Ю. О.
політологія
Соціологія Тарабукін Ю. О.
міжнародний бізнес
Соціологія міжнародного бізнесу Тарабукін Ю. О.
соціологія
Теорія і практика країнознавчих досліджень
соціологія
Технології ділового спілкування
соціологія
Технології підготовки текстів Малес Л. В.
соціологія
Українознавчі студії
соціологія
Українознавчі студії
соціологія
Українська мова
соціологія
Феміністична критика класичної соціальної теорії
соціологія
Феміністична критика класичної соціальної теорії
соціологія
Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі Курило І. О.
1
міжнародна економіка, економічна кібернетика
Порівняльні дослідження європейських суспільств Бабенко С. С.
1
прикладна статистика (економіка)
Соціологія Фостер (Камінська) Л. Ф.
1
військова економіка
Соціологія Жуков В. І.
1
журналістика
Соціологія Чепак В. В.
1
реклама
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
зв’язки з громадськістю
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
видавнича справа та редагування
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
медіа-комунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
економіка
Українське суспільство у соціологічних вимірах Куценко О. Д.
2
соціальна журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
соціологія
Соціальна статистика та демографія Z
2
соціальна журналістика
Соціальна структура та нерівності в суспільстві Бабенко С. С.
2
Екологія, Технології медичної діагностики та лікування
Соціально-політичні студії Вілкова О. Ю.
2
релігієзнавство
Соціологія Черних Г. А.
2
культурологія
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
Філософія
Соціологія Черних Г. А.
2
міжнародний бізнес
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
політологія
Соціологія Черних Г. А.
2
картографія
Соціологія Аза Л. О.
2
фінанси та кредит
Соціологія Набруско І. Ю.
2
соціальна робота
Соціологія Набруско І. Ю.
3
журналістика
Повсякденність та стилі життя Цимбалюк Н. М.
3
класична філологія
Соціально-політичні студії Фостер (Камінська) Л. Ф.
3
хімія
Соціоекологія Петренко-Лисак А. О.
3
географія (заочно)
Соціологія Фостер (Камінська) Л. Ф.
3
іноземна філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
право
Соціологія Червінська Т. Г.
3
право
Соціологія Барматова С. П.
3
міжнародна інформація
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
статистика
Соціологія Набруско І. Ю.
3
видавнича справа та редагування
Соціологія Боровський О. О.
3
міжнародна економіка
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
біологія
Соціологія Чепак В. В.
3
переклад, філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
психології
Соціологія Кузьменко Т. М.
3
журналістика
Соціологія політики Боровський О. О.
3
журналістика
Соціологія економічних відносин Набруско І. Ю.
3
журналістика
Соціологія політики Мазурик О. В.
3
політологія
Социология (рос) Чепак В. В.
4
культурологія
Багатовимірність культурного простору Тарабукін Ю. О.
4
культорологія
Основи піардіяльності Петренко-Лисак А. О.
4
журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
соціальна журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
політологія
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Олійник О. В.
4
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
4
журналістика
Соціологічні показники суспільного розвитку Фостер (Камінська) Л. Ф.
4
політологія
Соціологічна практика Олійник О. В.
4
комп'ютерна інженерія
Соціологія Жуков В. І.
4
біологія (заочно)
Соціологія Чепак В. В.
4
радіофізика
Соціологія Набруско І. Ю.
4
хімія
Соціологія Ковтуненко Е. С.
4
геоінформаційні системи
Соціологія Набруско І. Ю.
4
політологія (заочно)
Соціологія Сапєлкіна О. В.
4
українська мова і література, російська мова і література
Соціологія Черних Г. А.
4
правознавство
Соціологія організацій Чепак В. В.
4
політологія (заочно)
Соціологія політики Боровський О. О.
4
політологія
Соціологія політики Боровський О. О.
4
програмна інженерія
Соціологія управління Туленков М. В.
5
соціологія
Академічне письмо (Academic writing)
5
фінанси та кредит
Економічна соціологія Набруско І. Ю.
5
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
5
журналістика (заочн)
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
6
соціальна робота
Історія та теорія гендерних досліджень Малес Л. В.
6
медіакомунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
6
соціологія
Технології ділового спілкування