Навчальні дисципліни

Дисципліни на інших факультетах [uk:blocks:views:coursesout-block_1:title]

соціологія
Academic Writing (Написання наукових текстів)
соціологія
Academic Writing (Написання наукових текстів)
соціологія
Academic Writing (Написання наукових текстів)
соціологія
Academic Writing (Написання наукових текстів)
соціологія
Academic Writing \ Написання наукових текстів
соціологія
Theory and Practice of Area Studies (Теорія і практика країнознавчих досліджень)
соціологія
Гендерний аналіз мас-медіа
соціологія
Гендерний аналіз масмедіа
соціологія
Географічний аналіз соціальних систем
соціологія
Кваліфікаційна робота магістра
соціологія
Кваліфікаційна робота магістра
соціологія
Кваліфікаційна робота магістра
соціологія
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
соціологія
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
соціологія
Написання наукових текстів
соціологія
Підготовка наукових текстів (англійською мовою)
соціологія
Підготовка наукових текстів (англійською мовою)
соціологія
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
соціологія
Правові аспекти політики гендерної рівності
соціологія
Професійна та корпоративна етика Тащенко А. Ю.
соціологія
Професійна та корпоративна етика
соціологія
Психологічне консультування
соціологія
Психологія вищої школи
соціологія
Психологія вищої школи
політологія
Соціологія Тарабукін Ю. О.
міжнародні відносини
Соціологія Тарабукін Ю. О.
міжнародний бізнес
Соціологія міжнародного бізнесу Тарабукін Ю. О.
соціологія
Теорія і практика країнознавчих досліджень
соціологія
Технології ділового спілкування
соціологія
Технології підготовки текстів Малес Л. В.
соціологія
Українознавчі студії
соціологія
Українознавчі студії
соціологія
Українська мова
соціологія
Феміністична критика класичної соціальної теорії
соціологія
Феміністична критика класичної соціальної теорії
соціологія
Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі Курило І. О.
1
міжнародна економіка, економічна кібернетика
Порівняльні дослідження європейських суспільств Бабенко С. С.
1
прикладна статистика (економіка)
Соціологія Фостер (Камінська) Л. Ф.
1
військова економіка
Соціологія Жуков В. І.
1
журналістика
Соціологія Чепак В. В.
1
видавнича справа та редагування
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
медіа-комунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
реклама
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
зв’язки з громадськістю
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
економіка
Українське суспільство у соціологічних вимірах Куценко О. Д.
2
соціальна журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
соціологія
Соціальна статистика та демографія Z
2
соціальна журналістика
Соціальна структура та нерівності в суспільстві Бабенко С. С.
2
Екологія, Технології медичної діагностики та лікування
Соціально-політичні студії Вілкова О. Ю.
2
політологія
Соціологія Черних Г. А.
2
картографія
Соціологія Аза Л. О.
2
фінанси та кредит
Соціологія Набруско І. Ю.
2
соціальна робота
Соціологія Набруско І. Ю.
2
культурологія
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
релігієзнавство
Соціологія Черних Г. А.
2
Філософія
Соціологія Черних Г. А.
2
міжнародний бізнес
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
журналістика
Повсякденність та стилі життя Цимбалюк Н. М.
3
класична філологія
Соціально-політичні студії Фостер (Камінська) Л. Ф.
3
хімія
Соціоекологія Петренко-Лисак А. О.
3
міжнародна інформація
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
статистика
Соціологія Набруско І. Ю.
3
видавнича справа та редагування
Соціологія Боровський О. О.
3
міжнародна економіка
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
біологія
Соціологія Чепак В. В.
3
переклад, філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
психології
Соціологія Кузьменко Т. М.
3
географія (заочно)
Соціологія Фостер (Камінська) Л. Ф.
3
іноземна філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
право
Соціологія Червінська Т. Г.
3
право
Соціологія Барматова С. П.
3
журналістика
Соціологія політики Боровський О. О.
3
журналістика
Соціологія економічних відносин Набруско І. Ю.
3
журналістика
Соціологія політики Мазурик О. В.
3
політологія
Социология (рос) Чепак В. В.
4
культурологія
Багатовимірність культурного простору Тарабукін Ю. О.
4
культорологія
Основи піардіяльності Петренко-Лисак А. О.
4
соціальна журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
4
політологія
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Олійник О. В.
4
журналістика
Соціологічні показники суспільного розвитку Фостер (Камінська) Л. Ф.
4
політологія
Соціологічна практика Олійник О. В.
4
хімія
Соціологія Ковтуненко Е. С.
4
геоінформаційні системи
Соціологія Набруско І. Ю.
4
політологія (заочно)
Соціологія Сапєлкіна О. В.
4
українська мова і література, російська мова і література
Соціологія Черних Г. А.
4
комп'ютерна інженерія
Соціологія Жуков В. І.
4
біологія (заочно)
Соціологія Чепак В. В.
4
радіофізика
Соціологія Набруско І. Ю.
4
правознавство
Соціологія організацій Чепак В. В.
4
політологія (заочно)
Соціологія політики Боровський О. О.
4
політологія
Соціологія політики Боровський О. О.
4
програмна інженерія
Соціологія управління Туленков М. В.
5
соціологія
Академічне письмо (Academic writing)
5
фінанси та кредит
Економічна соціологія Набруско І. Ю.
5
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
5
журналістика (заочн)
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
6
соціальна робота
Історія та теорія гендерних досліджень Малес Л. В.
6
медіакомунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
6
соціологія
Технології ділового спілкування
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Bиклики соціології та глобальний розвиток (English)
2020
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2020
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
2021
Цимбал Т. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
2021
Цимбал Т. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
2021
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Contemporary Societies, Globalization, and Development (Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток)
2021
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Current Issues in Social Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках)
2021
Судаков В. І.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Current Issues of Social Sciences (Актуальні проблеми соціальних наук)
2021
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
European Studies (Європейські студії)
2021
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
European Studies (Європейські студії)
2021
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Gendered Education (Гендерована освіта)
2021
Стрельник О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
HR-менеджмент
2020
Безрукова О. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Mathematical bases of analysis of social processes
2020
Sydorov M. V.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
2020
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Social Network Analysis (Аналіз соціальних мереж)
2021
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних мереж)
2021
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних мереж)
2020
Савельєв Ю. Б.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Sociology of Gender (English)
2020
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Spatial Data Analysis in R (Аналіз просторових даних в R)
2021
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Європейські студії
2020
Бабенко С. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Європейські студії
2021
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Іноземна мова
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Іноземна мова
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Іноземна мова
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Іноземна мова
2017
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Іноземна мова
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Іноземна мова
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Інструментарій соціологічного опитування
2018
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Інформаційні технології в соціології
2018
Сидоров М. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Інформаційні технології в соціології
2020
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Інформаційні технології в соціології
2020
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Інформаційні технології в соціології
2020
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Інформаційні технології в соціології
2018
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Історія Європи
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Історія світової культури і мистецтва
2018
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Історія соціології
2018
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Історія соціології
2018
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Історія соціології
2018
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Історія соціології в Україні
2018
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Історія та теорія гендерних досліджень
2018
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Історія України
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Актуальні дослідження сучасних міських процесів
2021
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Актуальні проблеми зайнятості
2018
Жуков В. І.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2020
Безрукова О. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2020
Безрукова О. А.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Актуальні проблеми соціальних наук
2021
Бабенко С. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Актуальні проблеми соціальної науки
2020
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Актуальні проблеми соціальної науки (English)
2020
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру
2018
Малес Л. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Аналіз документів
2018
Юзва Л. Л.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Аналіз документів в управлінських процесах
2020
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Аналіз емпіричних даних в середовищі R
2020
Сидоров М. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Аналіз просторових даних в R
2021
Цимбал Т. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Аналіз соціальних мереж
2021
Савельєв Ю. Б.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Аналіз соціальних мереж / Social Networks Analysis
2020
Савельєв Ю. Б.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Аналіз соціальних мереж / Social Networks Analysis
2021
Савельєв Ю. Б.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Асистентська практика
2021
Малес Л. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Асистентська практика
2020
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Асистентська практика
2021
Малес Л. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Асистентська практика
2021
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Асистентська практика
2021
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Асистентська практика
2020
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Бізнес планування
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Бізнес-планування
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Бізнес-планування
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Біографічні методи
2018
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Біографічні методи
2020
Юзва Л. Л.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Біографічний метод в гендерних дослідженнях
2020
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Багатовимірний аналіз даних в R
2021
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Багатовимірний аналіз даних в R
2021
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Безпека життєдіяльності
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Бренд-менеджмент
2020
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Бренд-менеджмент
2020
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Візуальні комунікації
2021
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Візуальна соціологія
2018
Цимбалюк Н. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Візуальна соціологія
2020
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2018
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2018
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вибіркові дослідження
2018
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Використання електронних архівів соціальних даних
2018
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Використання електронних архівів соціальних даних
2020
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Використання електронних архівів соціальних даних
2020
Сальнікова С. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Використання електронних архівів соціальних даних
2020
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Використання електронних архівів соціальних даних
2020
Сальнікова С. А.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Випускна кваліфікаційна робота бакалавра
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Випускна кваліфікаційна робота бакалавра
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Випускна кваліфікаційна робота бакалавра
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Випускна кваліфікаційна робота бакалавра
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Випускна кваліфікаційна робота бакалавра
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Випускна кваліфікаційна робота магістра
2020
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Випускна кваліфікаційна робота магістра
2020
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Випускна кваліфікаційна робота магістра
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Випускна кваліфікаційна робота магістра
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Виробнича (науково-дослідна) практика
2021
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Виробнича (науково-дослідна) практика
2021
Боровський О. О.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Виробнича практика
2020
Бабенко С. С.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Виробнича практика
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Виробнича практика
2020
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Виробнича практика
2018
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Виробнича практика
2018
Ковальська Є. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Виробнича практика
2020
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Виробнича практика
2020
Kovalska Y. V.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Виробнича практика
2020
Ковтуненко Е. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Виробнича практика
2020
Олійник О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Виробнича практика
2020
Боровський О. О.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Виробнича практика
2021
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Всесвітня історія
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до аналізу великих даних в соціологічних дослідженнях
2021
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до спеціальності
2020
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до спеціальності
2018
Судаков В. І.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі
2020
Кузьменко Т. М.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі
2020
Петренко-Лисак А. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі
2020
Чепак В. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2020
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2018
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R
2020
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вступ до університетських студій
2020
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до університетських студій
2020
Шелухін В. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вступ до університетських студій
2018
Шелухін В. А.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Вступ до університетських студій
2020
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до університетських студій
2018
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
2020
Стрельник О. О.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
2021
Стрельник О. О.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
2021
Стрельник О. О.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендер, вік, клас, нація: інтерсекційний аналіз
2021
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендер, вік, клас, нація: кроссекційний аналіз
2020
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендер, тілесність та сексуальність
2020
Червінська Т. Г.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендер, тілесність та сексуальність
2021
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендерні відносини в сучасному суспільстві
2020
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендерні дослідження
2020
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендерні дослідження
2018
Червінська Т. Г.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Гендерні дослідження в економічній сфері
2018
Червінська Т. Г.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Гендерні дослідження в економічній сфері
2020
Червінська Т. Г.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерна експертиза та гендерний аудит (English)
2020
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit)
2021
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерна соціолінгвістика
2021
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерна соціолінгвістика
2020
Малес Л. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Гендерована освіта
2021
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерована освіта (English)
2020
Стрельник О. О.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх
2021
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (English)
2020
Бабенко С. С.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Географічний аналіз соціальних систем
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Географічний аналіз соціальних систем
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Глобалізація і гендер
2021
Червінська Т. Г.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Глобальні та регіональні процеси в політиці
2018
Цимбал Т. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Глобальні та регіональні процеси в політиці
2020
Цимбал Т. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Громадянське суспільство, фемінізм та жіночий активізм
2021
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Ділова українська мова
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дизайн дослідження
2020
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дизайн дослідження
2021
Савельєв Ю. Б.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Дизайн дослідження
2020
Савельєв Ю. Б.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Дизайн дослідження
2021
Савельєв Ю. Б.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Дизайн дослідження
2020
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дослідження ідентичностей та самопрезентації особистості
2018
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2020
Соболевська М. О.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2021
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2020
Савельєв Ю. Б.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Дослідницькі парадигми в соціології
2021
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дослідницькі парадигми в соціології
2021
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)
2020
Безрукова О. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Економіка
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Економіка
2018
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Електоральна соціологія
2018
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Електоральна соціологія
2018
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Електоральна соціологія
2020
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Емпіричні контент-аналітичні дослідження
2018
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Еристика. Теорія і практика аргументації
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Еристика. Теорія і практика аргументації
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Етика та естетика
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Етика та естетика
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Етносоціологія та соціологія релігії
2018
Мельніков А. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Загальна психологія
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Загальна психологія
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Загальна соціологія
2020
Тащенко А. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Загальна соціологія
2018
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Загальна соціологія
2018
Кузьменко Т. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Загальна соціологія
2020
Кузьменко Т. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Загальна соціологія
2020
Тащенко А. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Загальна соціологія
2020
Кузьменко Т. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Загальна теорія соціальних технологій
2018
Судаков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Загальна теорія соціальних технологій
2020
Судаков В. І.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Кількісні методи: мультиваріативний аналіз
2020
Сидоров М. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Кількісні методи: мультиваріативний аналіз
2021
Сальнікова С. А.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Кількісний аналіз соціальних даних
2021
Горбачик А. П.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Кількісний аналіз часових даних
2021
Цимбал Т. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Кваліфікаційна робота магістра
2021
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Комплексний іспит
2018
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Комплексний кваліфікаційний екзамен
2018
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Комплексний підсумковий іспит зі спеціальності "Соціологія" за освітньою програмою "Соціальні технології"
2020
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Комп’ютерна візуалізація даних
2021
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Комп’ютерна візуалізація даних
2021
Сидоров М. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Комп’ютерний збір та обробка соціальних даних
2021
Сидоров М. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Корпоративна соціальна відповідальність
2020
Безрукова О. А.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
2021
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
2020
Малес Л. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Культура та суспільство: окремі аспекти
2021
Мельніков А. С.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Курсова робота
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Курсова робота
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Курсова робота
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Курсова робота 1
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Курсова робота 1
2018
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Курсова робота 2
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Курсова робота 2
2017
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Курсовий проєкт
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Курсовий проект
2020
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Курсовий проект
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Логіка
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Логіка
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Міжнародні відносини та світова політика
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Міжнародні відносини та світова політика
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Міжнародні відносини та світова політика
2020
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Міська антропологія
2021
Ляшева А. С.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Міське планування
2020
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Міський розвиток і соціальна політика
2021
Ляшева А. С.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Маркетинг нововведень
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Маркетингові дослідження
2020
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Маркетингові дослідження
2018
Ковтуненко Е. С.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Маркетингові дослідження
2020
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Маркетингові комунікації
2020
Безрукова О. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Маркетингові комунікації
2018
Безрукова О. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Математичні основи аналізу соціальних процесів
2020
Сидоров М. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Машинне навчання для соціологів
2021
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Менеджмент і маркетинг
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Менеджмент і маркетинг
2020
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Мережевий аналіз в соціології (English)
2020
Савельєв Ю. Б.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Методи аналізу кількісних соціологічних даних
2020
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методи аналізу кількісних соціологічних даних
2020
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи аналізу кількісних соціологічних даних
2020
Горбачик А. П.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2021
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2020
Савельєв Ю. Б.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2020
Савельєв Ю. Б.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2020
Савельєв Ю. Б.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2020
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2021
Савельєв Ю. Б.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методи аналізу нечислових даних в соціології
2021
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи аналізу соціологічних даних
2018
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методи аналізу соціологічних даних
2018
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи вимірювання соціальних показників
2018
Олійник О. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Методи дослідження міських спільнот
2020
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи дослідження міських спільнот
2018
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи дослідження міських спільнот
2020
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи дослідження трудових процесів
2018
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи експертних оцінок
2020
Ковальська Є. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи експертних оцінок
2018
Сидоров М. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Методи експертних оцінок
2020
Ковальська Є. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Методи збору соціологічних даних
2020
Олійник О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методи збору соціологічних даних
2018
Олійник О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методи збору соціологічних даних
2020
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи збору соціологічних даних
2018
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи збору соціологічних даних
2020
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи побудови та вимірювання соціальних показників
2020
Сальнікова С. А.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методи соціопросторового аналізу
2021
Ляшева А. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методика викладання соціології
2021
Малес Л. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методика викладання соціології
2021
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методика викладання соціології
2021
Малес Л. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методика викладання соціології у вищій школі
2020
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методика викладання соціології у вищій школі
2020
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2020
Куценко О. Д.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методологія дослідження бідності
2020
Куценко О. Д.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2020
Куценко О. Д.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2020
Куценко О. Д.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2021
Куценко О. Д.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2021
Куценко О. Д.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2020
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія дослідження соціальних нерівностей
2021
Куценко О. Д.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методологія емпіричного соціологічного дослідження
2018
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія соціологічного дослідження
2018
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія соціологічного дослідження
2020
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методологія соціологічного дослідження
2020
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
2020
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2020
Цимбалюк Н. М.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2021
Мельніков А. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2020
Цимбалюк Н. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2020
Цимбалюк Н. М.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2020
Цимбалюк Н. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2021
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2020
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2020
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2021
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Навчальна практика
2018
Олійник О. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Навчальна практика
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Навчальна практика
2020
Тащенко А. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Навчальна практика
2018
Тащенко А. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Навчальна практика
2020
Олійник О. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Наука, технології та суспільство
2021
Дейнека А. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Науковий образ світу
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Науковий образ світу
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Науковий образ світу
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Науковий образ світу
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Науковий образ світу
2020
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Науково-дослідна практика
2021
Бабенко С. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
2020
Соболевська М. О.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
2020
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
2020
Судаков В. І.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Новітні методи аналізу даних в соціології
2021
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Новітні методи аналізу даних в соціології
2021
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Новітні методи аналізу даних в соціології
2021
Горбачик А. П.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Новітні методи аналізу даних в соціології
2020
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Організаційна культура
2020
Чепак В. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Організаційна культура
2018
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Організаційна культура
2020
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Організаційна культура
2018
Чепак В. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Організаційна культура
2020
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Організаційна поведінка
2018
Чепак В. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Організація роботи аналітичних центрів
2020
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Організація роботи соціологічної служби
2020
Сальнікова С. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Організація роботи соціологічної служби
2020
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Організація роботи соціологічної служби
2018
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
2020
Сальнікова С. А.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
2020
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
2020
Сальнікова С. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
2018
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи екології
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Основи екології
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи екології
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи екології
2018
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи екології
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи економіки та підприємництва
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи економіки та підприємництва
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Основи економіки та підприємництва
2020
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Основи соціальних комунікацій
2020
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи соціальних комунікацій
2020
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи соціальних комунікацій
2018
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи соціальної психології
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Основи соціальної психології
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціальної психології
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи соціального аудиту
2018
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи соціального аудиту
2020
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціального менеджменту
2018
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціального менеджменту
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціального менеджменту
2018
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи соціального менеджменту
2018
Туленков М. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Основи соціального менеджменту
2020
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи соціального менеджменту
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціології державного управління
2018
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи управління персоналом
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій
2018
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій
2018
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Оціночні дослідження в соціальній сфері
2018
Мазурик О. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Оціночні дослідження в соціології
2021
Мазурик О. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Оціночні дослідження в соціології
2020
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Оцінювання соціальних програм та проектів
2018
Мазурик О. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Оцінювання соціальних проектів та програм
2020
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Підготовка і презентація результатів соціологічних досліджень
2020
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень
2020
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень
2018
Юзва Л. Л.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження Європейських суспільств
2018
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження Європейських суспільств
2018
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження європейських суспільств
2020
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження європейських суспільств
2020
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Політика соціальної безпеки та захисту
2020
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Політика соціальної безпеки та захисту
2018
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Політичні комунікації
2020
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Політичні комунікації
2021
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Політичний маркетинг та менеджмент
2018
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
2018
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
2020
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Порівняльна політична соціологія
2018
Куценко О. Д.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Порівняльна соціологія Європи
2020
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Порівняльна соціологія Європи
2018
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Порівняльна соціологія Європи
2020
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Постмодерн в урбанізмі
2021
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Постмодерні теорії нової мобільності
2020
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Постмодерні теорії нової мобільності
2018
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Права людини
2018
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Практика з гендерної експертизи
2020
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Практика з гендерної експертизи
2021
Малес Л. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Практика з соціальних досліджень
2021
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Практика з соціальних досліджень
2020
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Практикум з діагностики та моніторингу соціальних проблем
2020
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Практикум з методів збору соціологічних даних
2018
Олійник О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Практикум з методів маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Практикум з методів маркетингових досліджень
2018
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності
2018
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності
2020
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Практикум з планування професійної кар’єри
2018
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Практикум з планування професійної кар’єри та роботи з персоналом
2020
Безрукова О. А.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Практикум роботи з персоналом
2020
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Презентація результатів соціологічних досліджень
2018
Юзва Л. Л.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Презентація результатів соціологічних досліджень
2020
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Прикладні соціальні дослідження
2020
Сальнікова С. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Прикладні соціальні дослідження
2020
Сальнікова С. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Проективні методики у соціології
2020
Юзва Л. Л.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Проектна та грантова діяльність
2021
Куценко О. Д.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Проектна та грантова діяльність
2021
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Проектна та грантова діяльність
2021
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Проектування соціологічного дослідження
2018
Ковтуненко Е. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Професійна та корпоративна етика
2020
Тащенко А. Ю.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Професійна та корпоративна етика
2020
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Професійна та корпоративна етика
2021
Тащенко А. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Професійна та корпоративна етика
2020
Цимбалюк Н. М.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Професійна та корпоративна етика
2021
Тащенко А. Ю.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Професійна та корпоративна етика
2021
Тащенко А. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Психологія ділового спілкування
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Психологія життєвого світу особистості
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Релігієзнавство
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Релігієзнавство
2020
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Рефлексивні процеси в сучасній соціологічній теорії
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології
2020
Соболевська М. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Ризик-менеджмент в бізнесі
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Риторика
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Риторика
2020
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Розв'язання конфліктів
2020
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Розвиток територіальних громад
2020
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Сім’я і сімейна політика
2020
Кузьменко Т. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Сім’я і сімейна політика
2018
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Системний аналіз в соціології
2021
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Системний аналіз в соціології
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні виміри релігії та релігійності
2020
Мельніков А. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів
2020
Мельніков А. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів
2020
Мельніков А. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні дослідження проблем сім'ї
2020
Кузьменко Т. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні нерівності в економічній сфері
2020
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні нерівності в економічній сфері
2018
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні нерівності в сучасних суспільствах
2020
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні основи політичного маркетингу
2020
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні проблеми сучасного суспільства
2018
Бабенко С. С.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціальні проблеми сучасного суспільства
2020
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні проблеми сучасного суспільства
2020
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
2020
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
2021
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в бізнесі
2020
Набруско І. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в бізнесі
2021
Чудовська І. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в політиці
2020
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в політиці
2021
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в рекламі
2020
Набруско І. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в рекламі
2021
Широкова М. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в соціальній політиці
2020
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в соціальній політиці
2021
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології для громадського сектору
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології для громадського сектору
2021
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології маркетингу
2021
Широкова М. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології маркетингу
2020
Набруско І. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології регулювання конфліктів
2020
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології управління та адміністрування
2021
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології управління та адміністрування
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна політика та якість життя
2020
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна антропологія: соціологічні засади
2020
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна антропологія: соціологічні засади
2020
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна антропологія: соціологічні засади
2018
Цимбал Т. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціальна безпека та захист
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна безпека та соціальний захист
2018
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна маргінальність
2018
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна мобільність в сучасному суспільстві
2018
Тащенко А. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна мобільність в сучасному суспільстві
2018
Аза Л. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна психологія
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна психологія та психологія міжособистісного спілкування
2018
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна статистика та демографія
2018
Курило І. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна статистика та демографія
2020
Курило І. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна статистика та демографія
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціальна статистика та демографія
2020
Курило І. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна статистика та демографія
2020
Курило І. О.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальна стратифікація, мобільність і нерівність
2021
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна структура суспільства
2018
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна структура суспільства
2020
Куценко О. Д.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціальна структура суспільства
2020
Куценко О. Д.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна структура суспільства
2020
Куценко О. Д.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна структура суспільства
2018
Куценко О. Д.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна структура суспільства
2020
Шелухін В. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна структура суспільства
2018
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна структура суспільства
2018
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна філософія
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна філософія
2020
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальна феноменологія
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна феноменологія
2020
Злобіна О. Г.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціальне лідерство
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальне страхування
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальний захист в системі праці
2018
Жуков В. І.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціальний тайм-менеджмент
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі
2018
Курило І. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі
2020
Курило І. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціально-політичні студії
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціально-політичні студії
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціально-політичні студії
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціально-політичні студії
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціально-політичні студії
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціально-політична стратифікація
2018
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин
2018
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин
2018
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціокультурні групи і стилі життя
2018
Цимбалюк Н. М.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціокультурні дослідження публічного простору
2020
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціокультурні дослідження публічного простору
2018
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціокультурні дослідження публічного простору
2020
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні дослідження соціальних проблем
2018
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні методи дослідження організацій
2021
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні методи маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні методи маркетингових досліджень
2018
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні показники соціального розвитку
2018
Жуков В. І.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологічні показники суспільного розвитку
2020
Бабенко С. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
2020
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
2020
Цимбал Т. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологічні теорії міста та урбанізації
2020
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії міста та урбанізації
2020
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії міста та урбанізації
2018
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії масової комунікації
2020
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії масової комунікації
2021
Чудовська І. А.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологічні теорії масової комунікації
2020
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2018
Судаков В. І.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологічні теорії соціального порядку
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії соціального порядку
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні технології зв’язків з громадськістю
2021
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
2018
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічне забезпечення політичного процесу
2020
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічне забезпечення політичного процесу
2018
Безрукова О. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічне оцінювання людського капіталу
2020
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічне оцінювання людського капіталу
2018
Шелухін В. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічне оцінювання людського капіталу
2020
Шелухін В. А.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологічне оцінювання людського капіталу
2020
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічне оцінювання соціальних відносин в організації
2018
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічне оцінювання якості соціальних відносин
2018
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічний аналіз документів
2020
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічний аналіз документів
2020
Юзва Л. Л.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар)
2020
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічний вимір громадянського суспільства
2018
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічний вимір громадянського суспільства
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологічний супровід соціальних проєктів
2021
Юзва Л. Л.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологічний супровід соціальних проєктів (English)
2020
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія ігрової діяльності
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія Інтернет-комунікації
2020
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія інформаційного суспільства
2021
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія бізнес-комунікацій
2020
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія брендінгу
2018
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія брендингу
2020
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія вільного часу
2018
Цимбалюк Н. М.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія гендеру
2021
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія гендеру
2018
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія гендеру
2020
Вілкова О. Ю.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія гендеру
2021
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія глобалізації
2018
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія глобалізації
2020
Цимбал Т. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія глобалізації
2020
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія глобалізації
2018
Цимбал Т. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія громадської думки
2018
Чудовська І. А.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія громадської думки
2020
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія громадської думки
2020
Чудовська І. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія громадської думки
2020
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія громадської думки
2018
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія девіантної поведінки
2018
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія довкілля
2018
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія духовної сфери
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія економіки
2018
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія економіки та маркетингу
2018
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія економіки та маркетингу
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія економіки, праці та зайнятості
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія екстремізму
2018
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія екстремізму
2020
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія емоцій
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія етнічних процесів та міграції
2018
Мельніков А. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія етнічних та міграційних процесів
2020
Мельніков А. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія життєвого успіху
2018
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія зв'язків з громадськістю
2018
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія здоров'я
2018
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія знання
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія знання
2018
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія кіно
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія квір- та девіантної поведінки
2018
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія конфлікту
2018
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія конфлікту
2018
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія культури
2020
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія культури та дозвілля
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія культурної пам'яті
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія літератури
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія міжнародних відносин
2020
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія міста і села
2018
Тарабукін Ю. О.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія маркетингу
2020
Набруско І. Ю.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія маркетингу
2021
Широкова М. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків
2021
Червінська Т. Г.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження
2020
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія масових комунікацій
2020
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія масових комунікацій
2018
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія менеджменту та маркетингу
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія мистецтва
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія мобільності та маргінальності
2020
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія мови
2020
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія моди
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія молоді
2018
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія моралі
2020
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія моралі
2018
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія моралі
2018
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія музики
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія науки
2020
Черних Г. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія науки
2018
Черних Г. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія неформальних економічних відносин
2020
Кузьменко Т. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія неформальних економічних відносин
2018
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія неформальної сфери
2018
Кузьменко Т. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія нової Європи
2020
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія організацій та управління
2020
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія організацій та управління
2018
Чепак В. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія організацій та управління
2020
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія організацій та управління
2018
Вілкова О. Ю.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія організацій та управління
2020
Вілкова О. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія організацій та управління
2020
Чепак В. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія організацій та управління
2018
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія організаційних взаємодій
2018
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія організаційних комунікацій
2018
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія організаційної взаємодії
2018
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія освіти
2018
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія освіти
2020
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія освіти
2018
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія підприємництва
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія підприємництва
2018
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія повсякденності
2018
Соболевська М. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія повсякдення
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія повсякдення і стилів життя
2020
Тащенко А. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія повсякдення та стилів життя
2020
Тащенко А. Ю.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія поколінь
2020
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політики
2020
Боровський О. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія політики
2020
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія політики
2018
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політики
2018
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія політики
2020
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політичних комунікацій
2020
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політичних партій
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політичної влади
2018
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політичного екстремізму
2018
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політичного екстремізму
2018
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія постмодерну
2020
Малес Л. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія постмодерну
2020
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія праці та зайнятості
2018
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія праці та зайнятості
2018
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія простору
2020
Петренко-Лисак А. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія простору
2020
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія простору
2020
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія простору
2018
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія реклами
2018
Широкова М. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія реклами
2020
Широкова М. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю
2020
Широкова М. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю
2020
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю
2020
Боровський О. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія реклами та масових комунікацій
2020
Чудовська І. А.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія релігії
2020
Аза Л. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія релігії та релігійних процесів
2018
Мельніков А. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія релігійних та міграційних процесів
2020
Аза Л. О.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія ринку
2020
Набруско І. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія сім'ї та особистості
2018
Аза Л. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія сім'ї та особистості
2018
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія сім'ї та особистості
2020
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія символу
2020
Черних Г. А.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія соціальних груп
2020
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних груп
2018
Мороз Є. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія соціальних змін
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія соціальних змін
2018
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних змін
2018
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних змін
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних переміщень
2018
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних переміщень
2020
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальної роботи
2020
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальної роботи
2018
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальної роботи
2018
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальної сфери
2018
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія споживання
2018
Широкова М. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія споживання
2020
Широкова М. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія споживання
2020
Широкова М. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія субкультури
2018
Цимбалюк Н. М.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія суспільних рухів
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія суспільних рухів та громадянського суспільства
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія творчості
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія творчості
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія театру
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія телебачення та Інтернету
2018
Нікітіна Т. Є.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія телебачення та Інтернету
2020
Нікітіна Т. Є.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія телебачення та Інтернету
2020
Нікітіна Т. Є.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія трудових відносин
2018
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія трудового конфлікту
2018
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія цінностей
2018
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Статусна стратифікація в організаціях
2018
Шелухін В. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Страхування
2018
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства
2018
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства
2018
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Суспільство ризику
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні методи аналізу текстів
2021
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні методи аналізу текстів
2020
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2020
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2021
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Сучасні соціологічні теорії
2020
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Сучасні соціологічні теорії
2018
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні соціологічні теорії
2018
Соболевська М. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Сучасні соціологічні теорії управління
2020
Туленков М. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток
2021
Цимбал Т. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Сучасні тенденції в соціологічному теоретизуванні
2021
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні теорії соціальної комунікації
2020
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні теорії соціальної комунікації
2018
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
2020
Соболевська М. О.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорії соціального капіталу
2018
Мороз Є. О.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
2020
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
2020
Малес Л. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Теорія і практика викладання соціології у закладах вищої освіти
2021
Малес Л. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Теорія і практика прийняття управлінських рішень
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія антропосоціогенезу та макросоціологія
2018
Цимбал Т. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2020
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2018
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2020
Сидоров М. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2020
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2018
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія організації
2018
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія пізнання: основи соціальної епістемології
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія пізнання: основи соціальної епістемології
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія систем і системний аналіз
2018
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія систем і системний аналіз
2018
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія систем та системний аналіз
2020
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціалізації
2018
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціальних інститутів
2018
Безрукова О. А.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Теорія соціальних технологій
2020
Судаков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія соціальних технологій
2020
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціальних технологій
2020
Судаков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія соціальних технологій
2021
Судаков В. І.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Теорія соціальної дії та практичної раціональності
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціальної дії та практичної раціональності
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціального маркетингу
2018
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціокультурних комунікацій
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціокультурних комунікацій
2021
Соболевська М. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Теорія та історія соціології
2020
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія та історія соціології
2020
Соболевська М. О.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Теорія та історія соціології
2020
Червінська Т. Г.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія та історія соціології
2020
Червінська Т. Г.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Теорія та історія соціології
2020
Мороз Є. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія та історія соціології
2020
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 1
2020
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 1
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 1
2020
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 2
2020
Дейнека А. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 2
2020
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 3
2020
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 3
2020
Малес Л. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Теорія та дослідження в соціології
2021
Дейнека А. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та методи аналізу причинності в соціології
2021
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та методи аналізу причинності в соціології
2020
Горбачик А. П.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Технології Інтернет досліджень
2020
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Технології Інтернет-досліджень
2020
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Технології Інтернет-досліджень
2018
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Технології Інтернет-досліджень
2020
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології Інтернет-досліджень
2020
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології громадського активізму
2020
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології дослідження медіа
2018
Чудовська І. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології дослідження медіа
2020
Чудовська І. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології зв’язків з громадськістю
2020
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології зв’язків з громадськістю
2018
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології оціночних досліджень
2018
Мазурик О. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Технології оціночних досліджень
2020
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології оціночних досліджень
2020
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології політичної реклами та маркетингу
2020
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології політичної реклами та маркетингу
2018
Черних Г. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології політичного консалтингу
2018
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології політичного консалтингу
2020
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології регулювання трудових відносин і відносин зайнятості
2020
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології реклами та брендингу в сфері економіки
2018
Широкова М. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології реклами та брендингу в сфері економіки
2020
Широкова М. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології роботи з персоналом
2018
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології управління територіальними спільнотами
2018
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології управління територіальними спільнотами
2020
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технологічні виміри культури
2020
Цимбалюк Н. М.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі
2021
Бабенко С. С.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі
2021
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі (English)
2020
Малес Л. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Тренінг з політичного лідерства
2018
Безрукова О. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Тренінг з політичного лідерства
2020
Безрукова О. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Українська література ХХ століття: соціокультурний аспект
2018
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Українська мова
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Українська та зарубіжна культура
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Українська та зарубіжна культура
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Українська та зарубіжна культура
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Українська та зарубіжна культура
2020
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Українська та зарубіжна культура
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Українське суспільство у соціологічних вимірах
2018
Тащенко А. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Українське суспільство у соціологічних вимірах
2018
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Філософія
2018
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Філософія
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Філософія
2020
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Філософія
2020
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Філософія
2018
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Феноменологія міського простору
2021
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
2018
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
2020
Олійник О. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
2020
Олійник О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Фокус-групові інтерв’ю в соціологічному дослідженні
2020
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях
2020
Олійник О. В.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях
2020
Олійник О. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Якісні методи в гендерних дослідженнях
2020
Юзва Л. Л.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Якісні методи в гендерних дослідженнях
2021
Юзва Л. Л.
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Якісні методи в соціології
2021
Савельєв Ю. Б.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Якісні соціологічні дослідження
2020
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Якісні соціологічні дослідження
2020
Олійник О. В.
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Якісні соціологічні дослідження
2020
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
1 Інформаційні технології в соціології
2017
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Історія соціології 1
2017
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Історія соціології 2
2017
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
1 Вступ до спеціальності
2017
Судаков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2017
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2017
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Вступ до університетських студій
2017
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Загальна соціологія
2017
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Методи збору соціологічних даних
2017
Олійник О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Практика з соціальних досліджень
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади
2017
Цимбал Т. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
1 Соціологія культури та дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
1 Соціологія реклами
2017
Набруско І. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1 Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2017
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Інструментарій соціологічного опитування
2017
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Історія соціології в Україні
2017
Мороз Є. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Аналіз документів
2017
Юзва Л. Л.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Гендерні дослідження
2017
Червінська Т. Г.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Загальна теорія соціальни х технологій
2017
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Методи аналізу соціологічних даних
2017
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Методологія емпіричного соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Організація роботи соціологічної служби
2017
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
2017
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Основи соціальних комунікацій
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Основи соціального менеджменту
2017
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Основи соціального менеджменту
2017
Мазурик О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Основи соціального менеджменту
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Практикум з методів збору соціологічних даних
2017
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Проектування соціологічного дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації
2017
Мороз Є. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологія глобалізації
2017
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологія громадської думки
2017
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологія громадської думки
2017
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологія довкілля Z
2014
Вілкова О. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Соціологія економіки та маркетингу
2017
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Соціологія зв’язків з громадськістю
2017
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологія праці та зайнятості
2017
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологія простору
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологія сім'ї та особистості
2017
Аза Л. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Соціологія соціальних груп
2017
Мороз Є. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2 Соціологія споживання
2017
Набруско І. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Сучасні теорії соціальної комунікації
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Теорія організації
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Теорія соціалізації Z
2016
Ручка А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2 Теорія соціальних інститутів
2017
Яковенко Ю. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Біографічні методи
2017
Юзва Л. Л.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Вибіркові дослідження
2017
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Емпіричні контент-аналітичні дослідження
2017
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Методи дослідження міських спільнот
2018
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Методологія соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Навчальна практика
2017
Тащенко А. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації
2017
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Організаційна культура
2017
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Організаційна поведінка
2017
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Оцінювання соціальних програм та проектів
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Підготовка та презентація результатів дослідження
2017
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Порівняльна соціологія Європи
2017
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Практикум з методів маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Соціальні нерівності в економічній сфері
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Соціальна структура суспільства
2017
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі
2017
Курило І. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціально-політична стратифікація
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2017
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія брендінгу
2017
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія гендеру
2017
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія девіантної поведінки
2017
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія економіки
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія етнічних процесів та міграції
2017
Аза Л. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія життєвого успіху
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія квір- та девіантної поведінки
2017
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія освіти
2017
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія освіти
2017
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія підприємництва
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія повсякденності
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія повсякденності
2017
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія соціальних переміщень
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Соціологія соціальної роботи
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Теорія соціального маркетингу
2017
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Технології Інтернет досліджень
2017
Сидоров М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Технології дослідження медіа
2017
Чудовська І. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3 Технології роботи з персоналом
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3 Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
2017
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Інструментарій соціологічного опитування
2014
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Історія та теорія гендерних досліджень
2017
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру
2017
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Використання електронних архівів соціальних даних
2017
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Середа О. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Олійник О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Ковальська Є. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Географічний аналіз соціальних систем
2017
Брайчевський Ю. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4 Глобальні та регіональні процеси у політиці
2018
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Етносоціологія та соціологія релігії
2017
Аза Л. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Маркетингові дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Методи вимірювання соціальних показників
2017
Олійник О. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4 Організаційна культура
2017
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Оцінювання соціальних програм та проектів
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Постмодерні теорії нової мобільності
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4 Практикум з планування професійної кар’єри
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціальна мобільність
2014
Кузьменко Т. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціальний захист та соціальне залучення
2016
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціокультурні дослідження публічного простору
2017
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи
2016
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологічні методи маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологічні основи маркетингу та PR
2015
Набруско І. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки
2016
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія вікових груп
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія вільного часу і стилів життя
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія глобалізації
2017
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія знання
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія знання
2017
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія конфлікту
2016
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія міста та села
2017
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія масових комунікацій
2017
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія молоді
2016
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія науки
2014
Яковенко Ю. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4 Соціологія організацій та управління
2017
Чепак В. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія політики
2014
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія права
2016
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія соціальних змін
2016
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія соціальної роботи
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Соціологія цінностей
2016
Ручка А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Теорії соціального капіталу
2017
Мороз Є. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Теорія систем і системний аналіз
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4 Теорія соціальних інститутів
2016
Яковенко Ю. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4 Технології управління територіальними спільнотами
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4 Тренінг з політичного лідерства
2017
Чудовська І. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Actual Problems of Current Sociology
2016
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Actual Problems of Current Sociology
2016
Цимбал Т. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2017
Бабенко С. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2017
Цимбал Т. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Social Network Analysis
2017
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Європейські студії
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2017
Яковенко Ю. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Асистентська практика
2017
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Гендер, клас, вік, нація: крос секційний аналіз
2017
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Гендер, тілесність та сексуальність
2017
Червінська Т. Г.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Гендерна соціолінгвістика
2017
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2017
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2017
Соболевська М. О.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Кількісні методи: багатовимірний аналіз (Quantitative methods: multivariate analysis)
2017
Сидоров М. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
2017
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Методика викладання соціології у вищій школі
2017
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей
2017
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2017
Цимбалюк Н. М.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
2017
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Новітні методи аналізу даних в соціології
2017
Горбачик А. П.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Оціночні дослідження в соціології
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Підготовка наукових текстів (англійською мовою)
2017
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність
2017
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Практика з соціальних досліджень
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Професійна та корпоративна етика
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Психологія вищої школи
2017
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Соціальна політика та якість життя
2017
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Соціологія нової Європи
2017
Ковтуненко Е. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Теорія соціальних технологій
2017
Судаков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5 Теорія соціальних технологій
2017
Судаков В. І.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Технології написання наукових текстів
2017
Малес Л. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5 Технології підготовки текстів
2017
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії
2017
Червінська Т. Г.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Gender expertise and gender audit
2017
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope
2017
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Gendered education
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
2017
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Sociology of gender
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R
2017
Сидоров М. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Біографічний метод в гендерних дослідженнях
2017
Юзва Л. Л.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Виробнича практика
2017
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Виробнича практика
2017
Набруско І. Ю.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Виробнича практика з гендерних студій
2018
Бабенко С. С.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit)
2017
Малес Л. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Гендерний аналіз мас-медіа
2017
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success)
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Дизайн дослідження
2017
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках
2017
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)
2017
Яковенко Ю. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар)
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар)
2017
Яковенко Ю. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Менеджмент соціальної сфери
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Мережевий підхід в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
2017
Савельєв Ю. Б.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Методологія та організація маркетингових досліджень
2017
Вілкова О. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Моделі соціально-культурної політики
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
2017
Соболевська М. О.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Психологічне консультування
2017
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології
2017
Соболевська М. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в бізнесі
2017
Чудовська І. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в бізнесі
2017
Набруско І. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в громадському секторі
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в політиці
2017
Куценко О. Д.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в політиці
2017
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Набруско І. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Чудовська І. А.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Юзва Л. Л.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології в соціальній політиці
2017
Жуков В. І.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології маркетингу
2017
Набруско І. Ю.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Боровський О. О.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Туленков М. В.
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціальна експертиза та аудит
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціальна феноменологія
2017
Злобіна О. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціальне управління людськими ресурсами
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціально-культурне прогнозування
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
2017
Цимбал Т. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічні теорії масової комунікації
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічні теорії соціального порядку
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічне забезпечення політичних кампаній Z
2016
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічне оцінювання політичного режиму
2017
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар)
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг
2017
Набруско І. Ю.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Соціологічний супровід соціальних проектів
2017
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія безперервної освіти
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія бізнес комунікацій
2017
Чудовська І. А.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія вільного часу і дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія влади
2017
Тарабукін Ю. О.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Соціологія гендеру
2017
Бабенко С. С.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості
2017
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія міжнародних відносин
2017
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія маркетингу
2017
Чепак В. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies)
2017
Червінська Т. Г.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія медицини та охорони здоров’я
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія мови
2017
Яковенко Ю. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія організаційної взаємодії
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія політичних комунікацій
2017
Боровський О. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія політичного лідерства
2017
Мазурик О. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія політичного маркетингу
2017
Набруско І. Ю.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія посередництва та регулювання конфліктів
2017
Жуков В. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія постмодерну
2017
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія релігії
2017
Аза Л. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія релігійних та міграційних процесів
2017
Аза Л. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія ринку
2017
Тарабукін Ю. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія символу
2017
Яковенко Ю. І.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія соціальної роботи
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Соціологія спорту
2017
Цимбалюк Н. М.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Сучасні методи аналізу текстів
2017
Юзва Л. Л.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Сучасні теорії політики і влади
2017
Куценко О. Д.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
2017
Малес Л. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Теорія соціального управління
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Теорія соціокультурних комунікацій
2017
Соболевська М. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Теорія та методи аналізу причинності в соціології
2017
Горбачик А. П.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Теорія управлінських рішень
2017
Петренко-Лисак А. О.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Теорія управлінських рішень
2017
Туленков М. В.
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях
2017
Олійник О. В.
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6 Якісні методи в гендерних дослідженнях
2017
Юзва Л. Л.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
7 Асистентська педагогічна практика
2017
Малес Л. В.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
7 Дослідницька методологія в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
7 Студії з сучасної соціології
2017
Куценко О. Д.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
7 Філософія науки та інновацій
2017
Куценко О. Д.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Академічне письмо англійською / English academic writing
2017
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: Україна у глобальних та регіональних порівняннях
2017
Куценко О. Д.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Моделювання в соціології
2017
Сидоров М. В.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Обґрунтування висновку соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ
2017
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Соціальний менеджмент та аудит
2017
Мазурик О. В.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Соціальний менеджмент та аудит
2017
Туленков М. В.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Соціологічна теорія
2017
Судаков В. І.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Соціологічна теорія
2017
Малес Л. В.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
2017
Горбачик А. П.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Сучасні суспільства та глобальні трансформації
2017
Цимбал Т. В.
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8 Сучасний соціоструктурний аналіз
2017
Куценко О. Д.