Кафедра галузевої соціології

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Системний аналіз в соціології
S
Соціологія громадської думки
S
Соціальні технології в політиці
ST
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю
S
Соціологічні теорії масової комунікації
S
Соціологія Інтернет-комунікації
S
Основи соціального менеджменту
ST
Соціологія соціальних переміщень
S
Соціологія організацій та управління
SSAP
Соціологія організацій та управління
SSAP
Основи соціального менеджменту
S
Соціологічне забезпечення політичного процесу
ST
Візуальні комунікації
S
Технології політичного консалтингу
ST
Соціологія організацій та управління
S
Соціологія брендингу
S
Теорія систем та системний аналіз
S
Соціологія громадської думки
ST
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
SocEng
Політичний маркетинг та менеджмент
S
Соціологія масових комунікацій
S
Соціологія науки
S
Теорія і практика прийняття управлінських рішень
SSAP
Виробнича (науково-дослідна) практика
ST
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі
SSAP
Теорія систем і системний аналіз
S
Соціологія міста і села
S
Практикум з планування професійної кар’єри
ST
Соціологія простору
S
Організаційна культура
ST
Соціологія гендеру
S
Соціологія економіки
S
Маркетингові комунікації
S
Технології політичного консалтингу
ST
Соціальні технології управління та адміністрування
ST
Соціологія масових комунікацій
S
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
ST
Політичні комунікації
S
Соціологія організацій та управління
S
Соціальні технології в бізнесі
ST
Соціологія науки
S
Соціологія економіки та маркетингу
ST
Постмодерні теорії нової мобільності
S
Організаційна культура
SSAP
Бренд-менеджмент
SSAP
Теорія організації
S
Соціологія міжнародних відносин
S
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження Європейських суспільств
ST
Постмодерн в урбанізмі
S
Технології зв’язків з громадськістю
ST
Організаційна культура
S
Бренд-менеджмент
S
Основи соціального менеджменту
S
Технології дослідження медіа
ST
Соціологічні технології зв’язків з громадськістю
S
Соціологія політики
ST
Соціологія громадської думки
S
Соціологія моралі
S
Розвиток територіальних громад
SSAP
Соціологія політичних комунікацій
S
Організація роботи аналітичних центрів
SSAP
Соціологія інформаційного суспільства
S
Основи соціального менеджменту
ST
Соціологія молоді
S
Корпоративна соціальна відповідальність
SSAP
Соціологія соціальних переміщень
S
Соціологія організацій та управління
ST
Соціологія брендінгу
S
Основи соціального менеджменту
S
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження європейських суспільств
ST
Технології зв’язків з громадськістю
ST
Системний аналіз в соціології
S
Соціологія масових комунікацій
S
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
S
Соціологія політики
S
Соціологія освіти
S
Соціологічні теорії масової комунікації
S
Соціологія моралі
S
Технології управління територіальними спільнотами
ST
Соціологія простору
ST
Соціологія підприємництва
S
Соціологія соціальної роботи
S
Соціологічне забезпечення політичного процесу
ST
Практика з соціальних досліджень
ST
Соціологія політики
SSAP
Організаційна поведінка
S
Гендерні дослідження
S
Соціологія підприємництва
S
Соціологія реклами та масових комунікацій
SSAP
HR-менеджмент
S
Технології політичної реклами та маркетингу
ST
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю
S
Соціологія громадської думки
ST
Виробнича практика
ST
Соціологія простору
SSAP
Соціологія символу
S
Соціологія економіки та маркетингу
ST
Практикум роботи з персоналом
SSAP
Постмодерні теорії нової мобільності
S
Організаційна культура
ST
Теорія соціального маркетингу
S
Соціологія організаційної взаємодії
S
Тренінг з політичного лідерства
ST
Соціологія політики
ST
Організаційна культура
S
Соціальні технології управління та адміністрування
ST
Сучасні теорії соціальної комунікації
S
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)
S
Соціологія зв'язків з громадськістю
S
Соціологія бізнес-комунікацій
S
Соціологія моралі
S
Основи соціального менеджменту
SSAP
Візуальна соціологія
ST
Соціологія організаційних взаємодій
S
Соціологія соціальної роботи
S
Тренінг з політичного лідерства
ST
Практика з соціальних досліджень
ST
Соціологія організаційних комунікацій
S
Соціологія освіти
S
Бізнес планування
S
Соціологія громадської думки
SSAP
Маркетингові комунікації
S
Електоральна соціологія
ST
Сучасні теорії соціальної комунікації
S
Технології політичної реклами та маркетингу
ST
Соціологія політики
S
Соціологія мови
S
Технології управління територіальними спільнотами
ST
Соціологія простору
S
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі
SSAP
Соціологія довкілля
S
Теорія систем і системний аналіз
S
Практикум з планування професійної кар’єри та роботи з персоналом
ST
Електоральна соціологія
ST
Соціологія освіти
S
Соціологія гендеру
S
Соціологія економіки, праці та зайнятості
S
Технології дослідження медіа
ST
Соціальні технології в політиці
ST
Електоральна соціологія
S
Соціологічні теорії масової комунікації
SocEng
Соціологія здоров'я
S
Сучасні соціологічні теорії управління
SSAP
Політичні комунікації
S
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
ST
Соціологія соціальної сфери
S
Соціологія соціальної роботи
S
Технології роботи з персоналом
ST
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
ST
Соціологія організацій та управління
ST
Соціологія організацій та управління
S
Соціологія менеджменту та маркетингу
S
Теорія соціальних інститутів
S
Соціальні основи політичного маркетингу
ST
1
Практика з соціальних досліджень
ST
2
Соціологія економіки та маркетингу
ST
2
Соціологія зв’язків з громадськістю
ST
2
Основи соціального менеджменту
S
2
Соціологія громадської думки
S
2
Теорія організації
S
2
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
ST
2
Соціологія простору
S
2
Теорія організації
S
2
Теорія соціальних інститутів
S
2
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
ST
2
Соціологія громадської думки
S
2
Соціологія зв’язків з громадськістю
ST
2
Основи соціального менеджменту
S
3
Соціологія соціальної роботи
S
3
Соціологія брендінгу
S
3
Соціологія соціальної роботи
S
3
Соціологія гендеру
S
3
Технології роботи з персоналом
ST
3
Організаційна культура
S
3
Технології дослідження медіа
ST
3
Організаційна поведінка
S
3
Теорія соціального маркетингу
S
3
Соціологія освіти
S
3
Соціологія економіки
S
3
Соціологія соціальних переміщень
S
3
Соціологія освіти
S
3
Соціологія підприємництва
S
4
Організаційна культура
ST
4
Теорія систем і системний аналіз
S
4
Соціологія організацій та управління
S
ST
4
Соціологія соціальної роботи
S
4
Соціологія масових комунікацій
S
4
Практикум з планування професійної кар’єри
ST
4
Тренінг з політичного лідерства
ST
4
Постмодерні теорії нової мобільності
S
4
Соціологія організацій та управління
S
ST
4
Соціологія міста та села
S
4
Технології управління територіальними спільнотами
ST
5
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
S
5
Практика з соціальних досліджень
ST
6
Соціологія мови
S
6
Соціологія влади
S
6
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
ST
6
Соціальні технології в рекламі
ST
6
Соціальні технології управління та адміністрування
ST
6
Соціальні технології управління та адміністрування
ST
6
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)
S
6
Соціологія міжнародних відносин
S
6
Методологія та організація маркетингових досліджень
S
6
Теорія управлінських рішень
S
6
Соціальні технології в політиці
ST
6
Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар)
S
6
Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю
S
6
Соціологія соціальної роботи
S
6
Соціологія політичних комунікацій
S
6
Соціологія організаційної взаємодії
S
6
Виробнича практика
ST
6
Соціологічні теорії масової комунікації
S
6
Соціологія маркетингу
S
6
Соціологія бізнес комунікацій
S
6
Соціологія символу
S
6
Соціологія ринку
S
6
Теорія управлінських рішень
S
6
Теорія соціального управління
S
6
Соціальні технології в бізнесі
ST
8
Соціальний менеджмент та аудит
PhDS
Соціологія
І
2
Соціологія
І
2
Соціологія
І
2
Соціологія
І
4
Соціологія
І

Кімната

508

Телефон

259-04-47, 35-66

Email

gs@soc.univ.kiev.ua

Створена в межах факультету соцiологiї та психологiї в квiтнi 1992, з моменту заснування кафедри по березень 1997 керував доктор фiлософських наук, професор Губерський Леонід Васильович. З 1997 року по 2016 рік завiдувачем кафедри працював доктор соціологічних наук, професор Яковенко Юрій Іванович.З 2016 по 2020 кафедру очолювала професор, доктор соцiологiчних наук Чепак Валентина Василівна

Наразі кафедру очолює доктор соцiологiчних наук Безрукова Ольга Анатоліївна.

В різні роки на кафедрi працювали: професор Гавриленко I. М., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Академiї працi та соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Лукашевич М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Iнститутi пiдвищення квалiфiкацiї Мiнiстерства працi i соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Недюха М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач сектором методологiї Iнституту законодавства ВР України; доцент Кушерець В. I., кандидат фiлософських наук, зараз голова Правлiння товариства "Знання України", доктор фiлософських наук, професор; доцент Молчанов I.М., кандидат фiлософських наук - зараз пенсiонер; доцент Щербина В. М., доктор соцiологiчних наук; доцент Чудовська-Кандиба I. А., кандидат соцiологiчних наук; доцент Тащенко А. К., кандидат соцiологiчних наук. Кафедра пiдтримує наукове спiвробiтництво в Українi: Iнститут соцiологiї НАНУ(Нацiональна академiя наук України) (м. Київ), Класичний приватний унiверситет (м. Запорiжжя), Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна.

Виконано науковi проекти: "Методологiчнi та методичнi розробки соцiальних показникiв становлення демократизацiї суспiльства в Українi"; "Методологiя та методика формування iмiджу України в сучасному свiтi: соцiально-психологiчнi аспекти" (2003-04). Спiвробiтники залученi до дiяльностi рiзноманiтних громадських наукових органiзацiй: САУ (Соцiологiчна асоцiацiя України); Київського регiонального вiддiлення САУ; Українського фiлiалу мiжнародного iнституту Пiтiрiма Сорокiна-Миколи Кондратьєва; Академiї наук вищої школи України -Вiддiлення полiтологiї, соцiологiї та права.