Кафедра галузевої соціології

Кімната

508

Телефон

(044) 431-04-68, 64-68

Email

gs@soc.univ.kiev.ua

Створена в межах факультету соціології та психології в квітні 1992 року, з моменту заснування кафедри по березень 1997 року керував доктор філософських наук, професор Губерський Леонід Васильович. З 1997 року по 2014 рік завідувачем кафедри працював доктор соціологічних наук, професор Яковенко Юрій Іванович. З 2014 року по 2016 рік кафедру очолював доктор соціологічних наук, професор Туленков Микола Васильович. З 2016 року по 2020 рік кафедру очолювала доктор соцiологiчних наук,  професор Чепак Валентина Василівна.

 

Наразі кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, доцент Безрукова Ольга Анатоліївна.

 

В різні роки на кафедрі працювали: професор Гавриленко І. М., доктор філософських наук; професор Лукашевич М. П., доктор філософських наук,; професор Недюха М. П., доктор філософських наук; професор Ручка А.О. доктор філософських наук; доцент Кушерець В. І., кандидат філософських наук; доцент Молчанов І. М., кандидат філософських наук; доцент Щербина В. М., доктор соцiологiчних наук; доцент Чудовська І. А., доктор соцiологiчних наук;  доцент Ніколаєнко Л. Г., кандидат філософських наук; доцент Яковенко А. К., кандидат соціологічних наук, доцент Тарабукін Ю. О., кандидат соціологічних наук, доцент Боровський О. О., кандидат соціологічних наук  та інші фахівці.

 

Кафедра має тісні наукові зв’язки з освітніми та науковими установами України: Інститут соціології НАНУ (Нацiональна академiя наук України) (м. Київ), Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України (м. Київ), Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів), Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В. Н. Каразiна (м. Харків), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса), Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв) тощо.

 

Кафедра підтримує зв’язки з дослідницькими кампаніями «Cedos»,  «Info Sapiens», «Active Group», «Reputation Capital Data», «IPSOS» та іншими провідними дослідницькими установами.

В межах «Практики з соціальних досліджень», якою опікується кафедра, студентами було реалізовано прикладні проекти на замовлення ГО “Агенти змін” (2017), ГО «Парк “Наталка”» (2018), ГО “350.org” (2019) та Національного музею Тараса Шевченка (2021), Агентства маркетингових досліджень IPSOS (2021), ГО “Центр гастрономічних досліджень” (2022).

Викладачі кафедри популяризують професію через публікації в ЗМІ, участь в медіа та просвітницьких проєктах (серед іншого: «Міжнародна школа комунікацій. Як збирати історії про війну» (вересень 2023), Вища школа публічного управління (м.Київ), освітній Хаб міста Київ, а також організованих Центром міської історії центрально-східної Європи (м. Львів), .

Викладачі кафедри беруть активну участь в реалізації наукових проєктів, зокрема:

Безрукова О.А. в партнерстві з Вроцлавським університетом (Польща) бере участь в реалізації проєкту від NAWA «SOR-WAR. Стійкість суспільного ладу під час війни в Україні. Український та польський досвід» (2022-2024 рр.).

Петренко-Лисак А.О. в міждисциплінарній дослідницькій групі проєкту “Стресогенні елементи латентного впливу реальних медійних повідомлень про пандемію COVID-19 на соціальні групи” (2021-2022 рр.)

Бондаренко М. М. у співпраці з ННІ «Інститут геології», був долучений до реалізації проєкту Європейської асоціації геологів та інженерів («EAGE») в Україні щодо оцінки зсувної небезпеки та її впливу на громади (2021-2022 рр).

Черних Г.А. за сумісництвом працює в навчальній лабораторії соціологічних та освітніх досліджень – проводить аналіз результатів соціологічних опитувань адміністрації університету, факультетів, інститутів та студентів.

Викладачі кафедри – активні науковці та практики, є авторами та співавторами наукових монографій, мають високорейтингові наукові публікації та велику кількість підручників, навчальних посібників, науково-методичних розробок тощо. Кафедра бере активну участь в  організації та проведенні міжнародних наукових заходів, що відбуваються на факультеті. Викладачі кафедри залучені до журі конкурсів для студентів та молодих науковців у співпраці із провідними соціологічними дослідницькими компаніями.

 

Під керівництвом викладачів кафедри захищено більш ніж 20 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, доктора філософії.

 

Сьогодні кафедра опікується якістю реалізації освітніх програм «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» ОР бакалавр, «Комунікації та управління культурними індустріями (з обов'язковим вивчення двох іноземних мов)» ОР бакалавр, «Соціальні технології» ОР магістр.

 

Колектив кафедри – це досвічені і молоді науковці та викладачі, які навіть в надскладних умовах пандемії та війни, працюють в Україні та забезпечують студентів сучасним знанням.