Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
SSAP
Методи експертних оцінок
S
Маркетингові дослідження
SSAP
Новітні методи аналізу даних в соціології
SocEng
Технології Інтернет-досліджень
S
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
S
Маркетингові дослідження
S
Вступ до аналізу великих даних в соціологічних дослідженнях
S
Аналіз соціальних мереж / Social Networks Analysis
G
Методологія емпіричного соціологічного дослідження
ST
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
S
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
S
Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень
S
Social Network Analysis (Аналіз соціальних мереж)
ST
Комп’ютерна візуалізація даних
SocEng
Методологія соціологічного дослідження
S
Соціологічний супровід соціальних проєктів
G
Використання електронних архівів соціальних даних
S
Соціологічні методи дослідження організацій
S
Інформаційні технології в соціології
ST
Методи збору соціологічних даних
S
Практикум з методів маркетингових досліджень
ST
Теорія та методи аналізу причинності в соціології
S
Дизайн дослідження
SocEng
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
S
Практикум з методів збору соціологічних даних
S
Маркетингові дослідження
S
Презентація результатів соціологічних досліджень
ST
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
S
Методи аналізу кількісних соціологічних даних
ST
Виробнича практика
SocEng
Соціологічний аналіз документів
S
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
ST
Методи аналізу нечислових даних в соціології
S
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
S
Технології Інтернет досліджень
SSAP
Виробнича практика
S
Новітні методи аналізу даних в соціології
G
Методи експертних оцінок
S
Методи збору соціологічних даних
ST
Маркетингові дослідження
S
Теорія та методи аналізу причинності в соціології
S
Методи аналізу нечислових даних в соціології
G
Методи аналізу кількісних соціологічних даних
SSAP
Методи збору соціологічних даних
S
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
ST
Біографічні методи
S
Дизайн дослідження
S
Кількісні методи: мультиваріативний аналіз
G
Методи аналізу соціологічних даних
S
Соціологічний супровід соціальних проєктів (English)
G
Використання електронних архівів соціальних даних
S
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
ST
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
ST
Якісні соціологічні дослідження
SSAP
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження Європейських суспільств
ST
Новітні методи аналізу даних в соціології
ST
Методи аналізу нечислових даних в соціології
G
Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R
S
Соціологія телебачення та Інтернету
S
Навчальна практика
S
Соціологічні методи маркетингових досліджень
S
Аналіз документів
ST
Методи аналізу нечислових даних в соціології
ST
Методологія соціологічного дослідження
ST
Виробнича практика
SocEng
Виробнича (науково-дослідна) практика
S
Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень
S
Прикладні соціальні дослідження
ST
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних мереж)
S
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
ST
Сучасні методи аналізу текстів
S
Методи експертних оцінок
SSAP
Багатовимірний аналіз даних в R
S
Використання електронних архівів соціальних даних
S
Інформаційні технології в соціології
ST
Якісні соціологічні дослідження
ST
Соціологічні методи маркетингових досліджень
S
Новітні методи аналізу даних в соціології
ST
Якісні методи в соціології
SocEng
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
SSAP
Якісні соціологічні дослідження
S
Соціологія нової Європи
ST
Організація роботи соціологічної служби
S
Методи аналізу нечислових даних в соціології
S
Технології Інтернет-досліджень
S
Методологія соціологічного дослідження
S
Біографічний метод в гендерних дослідженнях
G
Методи побудови та вимірювання соціальних показників
S
Багатовимірний аналіз даних в R
ST
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
ST
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
SSAP
Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
ST
Новітні методи аналізу даних в соціології
G
Мережевий аналіз в соціології (English)
G
Інформаційні технології в соціології
S
Соціологія телебачення та Інтернету
S
Інструментарій соціологічного опитування
S
Проектування соціологічного дослідження
S
Аналіз документів в управлінських процесах
SSAP
Аналіз соціальних мереж / Social Networks Analysis
ST
Методи аналізу соціологічних даних
ST
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях
SocEng
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
S
Біографічні методи
S
Дизайн дослідження
ST
Комп’ютерний збір та обробка соціальних даних
SocEng
Сучасні методи аналізу текстів
S
Кількісні методи: мультиваріативний аналіз
G
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
S
Використання електронних архівів соціальних даних
S
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
ST
Фокус-групові інтерв’ю в соціологічному дослідженні
ST
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження європейських суспільств
ST
Новітні методи аналізу даних в соціології
S
Аналіз соціальних мереж
SocEng
Новітні методи аналізу даних в соціології
MPASR
Навчальна практика
S
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
SocEng
Підготовка і презентація результатів соціологічних досліджень
ST
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних мереж)
S
Технології Інтернет-досліджень
S
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
S
Якісні методи в гендерних дослідженнях
G
Прикладні соціальні дослідження
S
Аналіз емпіричних даних в середовищі R
S
Інформаційні технології в соціології
SSAP
Практикум з методів маркетингових досліджень
ST
Кількісний аналіз соціальних даних
SocEng
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
S
Соціологія телебачення та Інтернету
SSAP
Методи вимірювання соціальних показників
S
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
S
Презентація результатів соціологічних досліджень
SSAP
Новітні методи аналізу даних в соціології
S
Дизайн дослідження
ST
Вибіркові дослідження
ST
Організація роботи соціологічної служби
S
Виробнича практика
S
Емпіричні контент-аналітичні дослідження
S
Методи аналізу нечислових даних в соціології
ST
Машинне навчання для соціологів
SocEng
Методи аналізу кількісних соціологічних даних
S
Якісні методи в гендерних дослідженнях
G
Організація роботи соціологічної служби
S
Комп’ютерна візуалізація даних
S
Технології Інтернет-досліджень
ST
Методи збору соціологічних даних
ST
Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
ST
Новітні методи аналізу даних в соціології
S
Методи аналізу нечислових даних в соціології
SocEng
Новітні методи аналізу даних в соціології
MPASR
Методи збору соціологічних даних
S
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
S
Соціологічний аналіз документів
ST
Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
S
Інформаційні технології в соціології
S
Використання електронних архівів соціальних даних
S
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях
S
Проективні методики у соціології
S
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
S
Дизайн дослідження
S
Математичні основи аналізу соціальних процесів
S
1
Методи збору соціологічних даних
S
ST
1
Інформаційні технології в соціології
S
ST
SSAP
1
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
S
ST
2
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
ST
2
Організація роботи соціологічної служби
S
2
Проектування соціологічного дослідження
S
2
Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
ST
2
Інструментарій соціологічного опитування
S
2
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
S
2
Методи аналізу соціологічних даних
S
ST
2
Методологія емпіричного соціологічного дослідження
ST
2
Практикум з методів збору соціологічних даних
S
2
Аналіз документів
ST
3
Методологія соціологічного дослідження
S
3
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
S
3
Практикум з методів маркетингових досліджень
ST
3
Підготовка та презентація результатів дослідження
S
3
Технології Інтернет досліджень
S
3
Емпіричні контент-аналітичні дослідження
S
3
Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації
S
3
Біографічні методи
S
3
Вибіркові дослідження
ST
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
S
4
Використання електронних архівів соціальних даних
S
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
S
4
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
S
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
S
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
S
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
S
4
Методи вимірювання соціальних показників
S
4
Соціологічні методи маркетингових досліджень
S
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
S
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
S
4
Маркетингові дослідження
S
5
Методи аналізу нечислових даних в соціології
S
ST
G
5
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
ST
5
Кількісні методи: багатовимірний аналіз (Quantitative methods: multivariate analysis)
G
5
Соціологія нової Європи
ST
5
Новітні методи аналізу даних в соціології
S
ST
G
5
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
S
ST
5
Social Network Analysis
ST
G
6
Біографічний метод в гендерних дослідженнях
G
6
Аналіз емпіричних даних у середовищі R
S
6
Соціальні технології в рекламі
ST
6
Дослідницькі парадигми у соціальних науках
S
6
Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях
S
6
Математичні основи аналізу соціальних процесів
S
6
Теорія та методи аналізу причинності в соціології
S
6
Дизайн дослідження
S
ST
6
Якісні методи в гендерних дослідженнях
G
6
Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
S
6
Соціологічний супровід соціальних проектів
G
6
Мережевий підхід в соціології
S
6
Сучасні методи аналізу текстів
S
6
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
S
7
Дослідницька методологія в соціології
PhDS
8
Моделювання в соціології
PhDS
8
Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
PhDS
8
Обґрунтування висновку соціологічного дослідження
PhDS
4
Соціологічна практика
І
4
Соціологічні методи дослідження політичних процесів
І

Кімната

503

Телефон

521-33-24, 63-24

Email

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Cтворена 1990 р. у складi фiлософcького факультету. Очолив кафедру доктор фiлосовських наук, професор Волович В.I.

1991 кафедра увiйшла до складу новоутвореного факультету соцiологiї та психологiї.

З вересня 2003 до грудня 2008 кафедру очолював кандидат фiзико-математичних наук, доцент Горбачик А.П.

З грудня 2008 кафедру знову очолив професор Волович В.I.

З квiтня 2007 кафедра увiйшла до складу новоствореного факультету соцiологiї.

Кафедра була створена для читання навчальних курсiв з методологiї соцiологiчних дослiджень, методики органiзацiї емпiричних соцiологiчних дослiджень i методiв збирання даних, методiв аналiзу даних соцiальних дослiджень, а також основ iнформатики та обчислювальної технiки.

Кафедра здiйснює науково-методичне керiвництво iнформацiйно-обчислювальним сектором факультету соцiологiї, є базою пiдготовки аспiрантiв, якi навчаються за спецiальнiстю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень", забезпечує спецiалiзацiю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень".

Науковцi кафедри - учасники мiжнародних науково-дослiдних та навчальних проектiв з унiверситетами та науково-дослiдними центрами ФРН (Федеративної республiки Нiмеччина) (Берлiн, Мюнхен, Констанц), Бельгiї (Льовен, Гент), Канади (Кiнгстон), США (Айова), Польщi (Варшава), Австрiї (Вiдень), Бiлорусiї (Мiнськ), Росiї (Москва, Саратов). В Українi кафедра активно спiвпрацює з Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянською академiєю", Харкiвським, Одеським, Львiвським унiверситетами. Спiльно з Iнститутом соцiологiї НАН (Нацiональної академiї наук) України кафедра займається створенням та розвитком українського електронного архiву соцiальних даних.

Файли