Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Соціологія етнічних та міграційних процесів
S
Соціологія неформальної сфери
S
Методологія дослідження соціальних нерівностей
ST
Громадянське суспільство, фемінізм, жіночий активізм
MPASR
Соціологія культури
S
Професійна та корпоративна етика
SocEng
Соціологія гендеру
G
Соціологічне оцінювання людського капіталу
ST
Соціологія праці та зайнятості
ST
Соціальні проблеми сучасного суспільства
SSAP
Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства
S
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
G
Виробнича практика
ST
Дизайн прикладного дослідження
MPASR
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
S
Соціальний захист в системі праці
S
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (English)
G
Соціологія споживання
ST
Основи соціології державного управління
S
Порівняльна політична соціологія
S
Соціологія субкультури
S
Вступ до університетських студій
S
Соціальні технології в соціальній політиці
ST
Соціологія гендеру
SocEng
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
MPASR
Загальна соціологія
ST
Проектна та грантова діяльність
G
Соціологія емоцій
S
Українське суспільство у соціологічних вимірах
S
Соціальна мобільність в сучасному суспільстві
S
Культура та суспільство: окремі аспекти
SocEng
Соціологія сім'ї та особистості
S
Соціологічний вимір громадянського суспільства
ST
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ST
Проектна та грантова діяльність
MPASR
Гендер, вік, клас, нація: інтерсекційний аналіз
G
Політика соціальної безпеки та захисту
ST
Соціальні проблеми сучасного суспільства
ST
Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні
G
Соціальна політика у великому місті
MPASR
Основи соціального аудиту
ST
Соціальна структура суспільства
ST
Технологічні виміри культури
ST
Статусна стратифікація в організаціях
S
Соціологічні показники соціального розвитку
S
Виробнича практика
G
Соціологія ринку
SocEng
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю
S
Неформальна економіка великого міста
MPASR
Оціночні дослідження в соціології
G
Порівняльна соціологія Європи
S
Соціологія літератури
S
Соціологія релігійних та міграційних процесів у великих містах
MPASR
Етносоціологія та соціологія релігії
S
Теорія соціалізації
S
Проектна та грантова діяльність
ST
Громадянське суспільство та міський активізм
MPASR
Соціологія культури та дозвілля
S
Професійна та корпоративна етика
SocEng
Current Issues of Social Sciences (Актуальні проблеми соціальних наук)
G
Вступ до університетських студій
ST
Challenges to Current Sociology and Global Development
MPASR
Соціологія соціальних змін
ST
Гендерована освіта (English)
G
Основи соціального аудиту
ST
Нерівності в сучасних суспільствах: теорія і практика досліджень
MPASR
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
ST
Методи дослідження трудових процесів
S
Соціальні нерівності в сучасних суспільствах
S
Технології реклами та брендингу в сфері економіки
ST
Оцінювання соціальних програм та проектів
S
Соціологія політичного екстремізму
S
Соціологія вільного часу
S
Соціологічне оцінювання людського капіталу
S
Соціологія праці та зайнятості
S
Актуальні проблеми соціальної науки
SocEng
Соціальні технології маркетингу
ST
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
MPASR
Сім’я і сімейна політика
ST
Соціальна стратифікація, мобільність і нерівність
SocEng
Соціологія театру
S
Соціальна мобільність в сучасному суспільстві
S
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
G
Загальна соціологія
S
Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства
ST
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
SocEng
Професійна та корпоративна етика
S
Науково-дослідна практика
G
Соціологічне оцінювання людського капіталу
S
Технології регулювання трудових відносин і відносин зайнятості
ST
Соціальні нерівності в економічній сфері
ST
Соціологія соціальних змін
S
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
G
Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності
ST
Соціальна структура суспільства
ST
Соціологічне оцінювання соціальних відносин в організації
S
Sociology of Gender (English)
G
Соціологія споживання
S
Проблеми сучасної сім'ї: український та світовий контекст
MPASR
Оціночні дослідження в соціології
G
Соціальна структура суспільства
S
Соціологія моди
S
Урбаністична культура
MPASR
Соціологія етнічних процесів та міграції
S
Загальна соціологія
ST
Методологія дослідження соціальних нерівностей
S
Виробнича практика
MPASR
Візуальна соціологія
S
Загальна соціологія
S
European Studies (Європейські студії)
G
Соціологія релігійних та міграційних процесів
SocEng
Соціальна структура суспільства
ST
Загальна соціологія
S
Соціологія гендеру
MPASR
Соціологічний вимір громадянського суспільства
ST
Міський розвиток і соціальна політика
SocEng
Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності
ST
Проектна та грантова діяльність
MPASR
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі
SocEng
Соціологічне оцінювання якості соціальних відносин
S
Соціологія життєвого успіху
S
Соціальні технології для громадського сектору
ST
Соціологія споживання
ST
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
ST
Українське суспільство у соціологічних вимірах
S
Соціологія культурної пам'яті
S
Соціальна структура суспільства
S
Соціальна безпека та соціальний захист
S
Соціологічні показники суспільного розвитку
SocEng
Соціальні технології в бізнесі
ST
Соціальні технології маркетингу
ST
Соціологія неформальних економічних відносин
ST
Методологія дослідження соціальних нерівностей
SocEng
Соціологія ігрової діяльності
S
Загальна соціологія
ST
Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів
S
Соціологія сім'ї та особистості
S
Методологія дослідження соціальних нерівностей
S
Соціологія суспільних рухів
SSAP
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
G
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі
G
Вступ до університетських студій
ST
Соціологія конфлікту
ST
Соціальні проблеми сучасного суспільства
ST
Соціологія суспільних рухів та громадянського суспільства
S
Gendered Education (Гендерована освіта)
G
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
ST
Соціальна структура суспільства
SSAP
European Studies (Європейські студії)
S
Соціологія трудових відносин
S
Bиклики соціології та глобальний розвиток (English)
G
Соціологія реклами
S
Неформальна економіка великого міста
MPASR
Практикум з діагностики та моніторингу соціальних проблем
S
Соціологія екстремізму
S
Соціологія творчості
S
Соціологія релігійних та міграційних процесів у великих містах
MPASR
Соціологія релігії та релігійних процесів
S
Сім’я і сімейна політика
ST
Методологія дослідження соціальних нерівностей
ST
Громадянське суспільство, фемінізм, жіночий активізм
MPASR
Соціологія творчості
S
Соціологія повсякдення та стилів життя
S
Соціальні технології в соціальній політиці
ST
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
G
Соціологія релігії
SocEng
Вступ до університетських студій
SSAP
Соціологія мобільності та маргінальності
S
Challenges to Current Sociology and Global Development
MPASR
Технології громадського активізму
ST
Міська антропологія
SocEng
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
S
Оцінювання соціальних проектів та програм
SSAP
Дизайн прикладного дослідження
MPASR
Актуальні проблеми соціальних наук
SocEng
Соціальні технології регулювання конфліктів
ST
Соціально-політична стратифікація
S
Соціальні технології для громадського сектору
ST
Технології реклами та брендингу в сфері економіки
ST
Технології оціночних досліджень
ST
Порівняльна соціологія Європи
S
Соціокультурні групи і стилі життя
S
Соціологія політичної влади
S
Актуальні проблеми зайнятості
S
Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар)
SocEng
Соціальні технології в рекламі
ST
Соціальні технології в рекламі
ST
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі
SSAP
Методологія дослідження бідності
SocEng
Соціологія кіно
S
Навчальна практика
ST
Соціальні виміри релігії та релігійності
S
Соціальна маргінальність
S
Проектна та грантова діяльність
S
Виробнича практика
MPASR
Професійна та корпоративна етика
G
Професійна та корпоративна етика
G
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх
G
Соціальна структура суспільства
ST
Політика соціальної безпеки та захисту
ST
Соціальні нерівності в економічній сфері
ST
Соціологія соціальних змін
S
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні
SocEng
Технології оціночних досліджень
ST
Порівняльна соціологія Європи
SSAP
Європейські студії
S
Соціологія трудового конфлікту
S
Актуальні проблеми соціальної науки (English)
G
Соціологія реклами
S
Оціночні дослідження в соціальній сфері
S
Соціальна структура суспільства
S
Соціологія духовної сфери
S
Урбаністична культура
MPASR
Гендерована освіта
SocEng
Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів
S
Соціологія неформальних економічних відносин
ST
Методологія дослідження соціальних нерівностей
G
Громадянське суспільство та міський активом
MPASR
Соціологія цінностей
S
Соціологія повсякдення і стилів життя
S
Соціальна політика та якість життя
S
Соціологія сім'ї та особистості
S
Соціологічне оцінювання людського капіталу
SSAP
Соціальні дослідження проблем сім'ї
S
Соціологія гендеру
MPASR
Соціологія соціальних змін
ST
Методи соціопросторового аналізу
SocEng
Професійна та корпоративна етика
S
Технології оціночних досліджень
SSAP
Нерівності в сучасних суспільствах: теорія і практика досліджень
MPASR
Європейські студії
SocEng
Виробнича практика
ST
Соціологічні дослідження соціальних проблем
S
Громадянське суспільство, фемінізм та жіночий активізм
G
Соціальна політика у великому місті
MPASR
Виробнича практика
ST
Соціологія екстремізму
S
Соціологія мистецтва
S
Соціологія політичного екстремізму
S
Соціологія конфлікту
S
Гендер, вік, клас, нація: кроссекційний аналіз
G
Соціологія маркетингу
SocEng
Соціологія маркетингу
SocEng
Проблеми сучасної сім'ї: український та світовий контекст
MPASR
Методологія дослідження соціальних нерівностей
G
Соціологія музики
S
Навчальна практика
ST
1
Загальна соціологія
S
ST
1
Соціологія реклами
S
1
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
ST
1
Соціологічний вимір громадянського суспільства
ST
1
Соціологія культури та дозвілля
S
1
Соціальні проблеми сучасного суспільства
ST
1
Соціологія реклами
S
1
Вступ до університетських студій
S
ST
2
Соціологія споживання
ST
2
Основи соціального менеджменту
ST
2
Соціологія праці та зайнятості
S
2
Соціологія сім'ї та особистості
S
2
Основи соціального менеджменту
ST
3
Соціологія етнічних процесів та міграції
S
3
Оцінювання соціальних програм та проектів
S
3
Навчальна практика
ST
3
Соціально-політична стратифікація
S
3
Порівняльна соціологія Європи
S
3
Соціальна структура суспільства
S
ST
3
Соціальні нерівності в економічній сфері
ST
3
Соціологія життєвого успіху
S
4
Оцінювання соціальних програм та проектів
S
4
Соціологія дозвілля
S
4
Соціологія вікових груп
S
4
Етносоціологія та соціологія релігії
S
4
Соціологія вільного часу і стилів життя
S
5
Соціальна політика та якість життя
S
5
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
S
ST
5
Європейські студії
S
5
Оціночні дослідження в соціології
G
5
Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні
G
5
Методологія дослідження соціальних нерівностей
S
ST
G
5
Професійна та корпоративна етика
S
ST
5
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
ST
5
Гендер, клас, вік, нація: крос секційний аналіз
G
6
Соціологія спорту
S
6
Соціальні технології в громадському секторі
ST
6
Соціологія гендеру
G
6
Виробнича практика
S
6
Соціальне управління людськими ресурсами
S
6
Gender expertise and gender audit
G
6
Соціальні технології в рекламі
ST
6
Соціальні технології в соціальній політиці
ST
6
Соціологія релігійних та міграційних процесів
S
6
Сучасні теорії політики і влади
S
6
Моделі соціально-культурної політики
S
6
Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар)
S
6
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
S
6
Соціально-культурне прогнозування
S
6
Виробнича практика з гендерних студій
G
6
Соціологія релігії
S
6
Sociology of gender
G
6
Соціальні технології маркетингу
ST
6
Соціальна експертиза та аудит
S
6
Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості
S
6
Соціологічне оцінювання політичного режиму
S
6
Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар)
S
6
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success)
G
6
Соціологія політичного лідерства
S
6
Соціальні технології управління та адміністрування
ST
6
Соціологія безперервної освіти
S
6
Соціологія політичного маркетингу
S
6
Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг
S
6
Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень
S
6
Соціальні технології в бізнесі
ST
6
Соціологія посередництва та регулювання конфліктів
S
6
Соціальні технології в політиці
ST
6
Соціологія медицини та охорони здоров’я
S
6
Соціологія вільного часу і дозвілля
S
6
Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг
S
6
Менеджмент соціальної сфери
S
6
Gendered education
G
7
Філософія науки та інновацій
PhDS
7
Студії з сучасної соціології
PhDS
8
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: Україна у глобальних та регіональних порівняннях
PhDS
8
Сучасний соціоструктурний аналіз
PhDS
8
Соціальний менеджмент та аудит
PhDS
Професійна та корпоративна етика
ST
1
Українське суспільство у соціологічних вимірах
І
1
Соціологія
І
3
Соціально-політичні студії
І

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Email

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолювала докторка соціологічних наук, професорка, віцепрезидентка Соціологічної асоціації України Куценко Ольга Дмитрівна.

З 2020 року завідувачем кафедри є доктор соціологічних наук, доцент Мазурик Олег Володимирович.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн та пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН), кафедрою соціології Лундського університету (Швеція).

Файли