Кафедра теорії та історії соціології

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Теорія соціальної дії та практичної раціональності
S
Практика з гендерної експертизи
G
Соціальна антропологія: соціологічні засади
S
Практика з гендерної експертизи
G
Сучасні соціологічні теорії
ST
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
ST
Загальна теорія соціальних технологій
ST
Теорія та історія соціології
ST
Асистентська практика
S
Соціологічні теорії міста та урбанізації
SSAP
Теорія та історія соціології 3
S
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
S
Теорія та історія соціології 2
S
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
G
Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин
S
Соціологія глобалізації
S
Соціологічні теорії міста та урбанізації
S
Феноменологія міського простору
S
Соціологія постмодерну
SocEng
Дослідницькі парадигми у соціології
MPASR
Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток
SocEng
Теорія та історія соціології
SSAP
Методика викладання соціології
G
Теорія та історія соціології 2
S
Теорія та історія соціології
ST
Теорія соціальних технологій
SocEng
Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин
S
Соціологічні теорії міста та урбанізації
S
Теорія соціальної дії та практичної раціональності
SocEng
Гендерна експертиза та гендерний аудит
MPASR
Гендер, тілесність та сексуальність
G
Соціологія глобалізації
SSAP
Асистентська практика
S
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
S
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі (English)
G
Соціальна антропологія: соціологічні засади
S
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
G
Основи соціальних комунікацій
ST
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
S
Загальна теорія соціальних технологій
ST
Гендерні дослідження в економічній сфері
ST
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
S
Соціологія соціальних груп
SSAP
Соціологія знання
S
Теорія соціальних технологій
S
Гендерні відносини в сучасному суспільстві
S
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
SocEng
Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій
S
Глобальні та регіональні процеси в політиці
ST
Теорія та історія соціології 1
S
Дослідницькі парадигми в соціології
ST
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
SocEng
Дослідницькі парадигми у соціології
MPASR
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
SocEng
Гендерна соціолінгвістика
G
Основи соціальних комунікацій
ST
Вступ до спеціальності
S
Соціологія квір- та девіантної поведінки
S
Методика викладання соціології
ST
Теорія та історія соціології
ST
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
SocEng
Гендерна експертиза та гендерний аудит
MPASR
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження
G
Соціологічні теорії соціального порядку
S
Гендерна експертиза та гендерний аудит (English)
G
Соціологія глобалізації
S
Теорія і практика викладання соціології у закладах вищої освіти
SocEng
Теорія та історія соціології
SSAP
Аналіз просторових даних в R
SocEng
Гендерні дослідження в економічній сфері
ST
Соціологія постмодерну
S
Соціологія поколінь
SSAP
Сучасні соціологічні теорії
S
Теорія соціальних технологій
ST
Історія соціології
S
Соціальна феноменологія
SocEng
Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру
S
Соціальна антропологія: соціологічні засади
ST
Історія соціології в Україні
S
Теорія соціокультурних комунікацій
S
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
G
Соціологія глобалізації
S
Соціальна феноменологія
S
Асистентська практика
G
Сучасні соціологічні теорії
ST
Spatial Data Analysis in R (Аналіз просторових даних в R)
S
Вступ до спеціальності
S
Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій
S
Асистентська практика
ST
Теорія та історія соціології
SSAP
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
G
Current Issues in Social Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках)
S
Глобалізація і гендер
S
Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології
S
Соціокультурні дослідження публічного простору
S
Методи дослідження міських спільнот
S
Методика викладання соціології у вищій школі
SocEng
Основи соціальних комунікацій
SSAP
Кількісний аналіз часових даних
SocEng
Історія соціології
ST
Дослідницькі парадигми в соціології
S
Теорія та дослідження в соціології
SocEng
Соціологія повсякденності
S
Сучасні тенденції в соціологічному теоретизуванні
SocEng
Соціологія девіантної поведінки
S
Соціологічні теорії соціального порядку
SocEng
Соціокультурні дослідження публічного простору
S
Гендер, тілесність та сексуальність
G
Глобальні та регіональні процеси в політиці
ST
Соціологія соціальних груп
S
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
S
Гендерна соціолінгвістика
G
Методи дослідження міських спільнот
S
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit)
G
Історія соціології
ST
Contemporary Societies, Globalization, and Development (Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток)
S
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
S
Історія та теорія гендерних досліджень
S
Методика викладання соціології у вищій школі
S
Соціологічні теорії міста та урбанізації
SSAP
Теорія та історія соціології 1
S
Теорія соціальних технологій
ST
Теорія та історія соціології 1
S
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
ST
Теорія та історія соціології 3
S
Теорія антропосоціогенезу та макросоціологія
S
Актуальні дослідження сучасних міських процесів
S
Теорія соціокультурних комунікацій
S
Асистентська практика
SocEng
Соціологія повсякдення
SSAP
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)
G
Гендерні дослідження в економічній сфері
ST
Асистентська практика
SocEng
Наука, технології та суспільство
SocEng
Соціологія знання
S
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
SocEng
Гендерні дослідження
S
Рефлексивні процеси в сучасній соціологічній теорії
SocEng
Соціокультурні дослідження публічного простору
SSAP
Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків
G
Методи дослідження міських спільнот
SSAP
Методика викладання соціології
S
Теорії соціального капіталу
S
1
Історія соціології 2
S
ST
1
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
ST
1
Історія соціології 1
S
ST
1
Соціальна антропологія: соціологічні засади
S
1
Вступ до спеціальності
S
2
Соціологія соціальних груп
S
2
Основи соціальних комунікацій
ST
2
Гендерні дослідження
S
2
Загальна теорія соціальни х технологій
ST
2
Соціологія соціальних груп
S
2
Сучасні теорії соціальної комунікації
S
2
Соціологічні теорії міста та урбанізації
S
2
Соціологія глобалізації
S
2
Історія соціології в Україні
S
3
Сучасні соціологічні теорії
S
ST
3
Методи дослідження міських спільнот
S
3
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
S
3
Соціологія квір- та девіантної поведінки
S
3
Соціологія девіантної поведінки
S
3
Соціологія повсякденності
S
3
Сучасні соціологічні теорії
S
ST
3
Сучасні соціологічні теорії
S
ST
3
Соціологія повсякденності
S
3
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
S
4
Глобальні та регіональні процеси у політиці
ST
4
Соціологія знання
S
4
Історія та теорія гендерних досліджень
S
4
Соціологія знання
S
4
Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру
S
4
Теорії соціального капіталу
S
4
Соціологія глобалізації
S
4
Соціокультурні дослідження публічного простору
S
5
Гендерна соціолінгвістика
G
5
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
S
5
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
G
5
Методика викладання соціології у вищій школі
S
5
Технології написання наукових текстів
G
5
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
ST
5
Теорія соціальних технологій
S
5
Технології підготовки текстів
ST
5
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
G
5
Дослідницькі парадигми в соціальних науках
ST
5
Теорія соціальних технологій
ST
5
Феміністична критика класичної соціальної теорії
G
5
Гендер, тілесність та сексуальність
G
5
Асистентська практика
S
6
Соціологічні теорії соціального порядку
S
6
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
S
6
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies)
G
6
Теорія соціокультурних комунікацій
S
6
Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope
G
6
Соціальна феноменологія
S
6
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit)
G
6
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
S
6
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
S
6
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
S
6
Соціологія постмодерну
S
6
Теорія соціальної дії та практичної раціональності
S
6
Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології
S
6
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
S
7
Асистентська педагогічна практика
PhDS
8
Соціологічна теорія
PhDS
8
Соціологічна теорія
PhDS
8
Сучасні суспільства та глобальні трансформації
PhDS
Технології підготовки текстів
ST

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Email

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70). Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї. Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I. Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).