Кафедра галузевої соціології

Кімната

508

Телефон

259-04-47, 35-66

Електронна пошта

gs@soc.univ.kiev.ua

Створена в межах факультету соцiологiї та психологiї в квiтнi 1992, з моменту заснування кафедри по березень 1997 керував доктор фiлософських наук, професор Губерський Леонід Васильович. З 1997 року по 2016 рік завiдувачем кафедри працював доктор соціологічних наук, професор Яковенко Юрій Іванович.З 2016 по 2020 кафедру очолювала професор, доктор соцiологiчних наук Чепак Валентина Василівна

Наразі кафедру очолює доктор соцiологiчних наук Безрукова Ольга Анатоліївна.

В різні роки на кафедрi працювали: професор Гавриленко I. М., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Академiї працi та соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Лукашевич М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Iнститутi пiдвищення квалiфiкацiї Мiнiстерства працi i соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Недюха М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач сектором методологiї Iнституту законодавства ВР України; доцент Кушерець В. I., кандидат фiлософських наук, зараз голова Правлiння товариства "Знання України", доктор фiлософських наук, професор; доцент Молчанов I.М., кандидат фiлософських наук - зараз пенсiонер; доцент Щербина В. М., доктор соцiологiчних наук; доцент Чудовська-Кандиба I. А., кандидат соцiологiчних наук; доцент Тащенко А. К., кандидат соцiологiчних наук. Кафедра пiдтримує наукове спiвробiтництво в Українi: Iнститут соцiологiї НАНУ(Нацiональна академiя наук України) (м. Київ), Класичний приватний унiверситет (м. Запорiжжя), Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна.

Виконано науковi проекти: "Методологiчнi та методичнi розробки соцiальних показникiв становлення демократизацiї суспiльства в Українi"; "Методологiя та методика формування iмiджу України в сучасному свiтi: соцiально-психологiчнi аспекти" (2003-04). Спiвробiтники залученi до дiяльностi рiзноманiтних громадських наукових органiзацiй: САУ (Соцiологiчна асоцiацiя України); Київського регiонального вiддiлення САУ; Українського фiлiалу мiжнародного iнституту Пiтiрiма Сорокiна-Миколи Кондратьєва; Академiї наук вищої школи України -Вiддiлення полiтологiї, соцiологiї та права.

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Основи соціального менеджменту соціологія
СТ
Корпоративна соціальна відповідальність соціологія
СЗУП
Соціологія молоді соціологія
С
Соціологія інформаційного суспільства соціологія
С
Соціологія соціальних переміщень соціологія
С
Технології зв’язків з громадськістю соціологія
СТ
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження європейських суспільств соціологія
СТ
Соціологія брендінгу соціологія
С
Соціологія організацій та управління соціологія
СТ
Основи соціального менеджменту соціологія
С
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки соціологія
С
Соціологія масових комунікацій соціологія
С
Соціологія освіти соціологія
С
Системний аналіз в соціології соціологія
С
Соціологія політики соціологія
С
Соціологія простору соціологія
СТ
Технології управління територіальними спільнотами соціологія
СТ
Соціологія моралі соціологія
С
Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
С
Соціологія підприємництва соціологія
С
Соціологія політики соціологія
СЗУП
Соціологічне забезпечення політичного процесу соціологія
СТ
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
Практика з соціальних досліджень соціологія
СТ
Технології політичної реклами та маркетингу соціологія
СТ
HR-менеджмент соціологія
С
Соціологія реклами та масових комунікацій соціологія
СЗУП
Гендерні дослідження соціологія
С
Організаційна поведінка соціологія
С
Соціологія підприємництва соціологія
С
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю соціологія
С
Соціологія простору соціологія
СЗУП
Виробнича практика соціологія
СТ
Соціологія громадської думки соціологія
СТ
Соціологія економіки та маркетингу соціологія
СТ
Практикум роботи з персоналом соціологія
СЗУП
Соціологія символу соціологія
С
Постмодерні теорії нової мобільності соціологія
С
Соціологія політики соціологія
СТ
Тренінг з політичного лідерства соціологія
СТ
Теорія соціального маркетингу соціологія
С
Організаційна культура соціологія
СТ
Соціологія організаційної взаємодії соціологія
С
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С
Організаційна культура соціологія
С
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
Соціологія зв'язків з громадськістю соціологія
С
Візуальна соціологія соціологія
СТ
Основи соціального менеджменту соціологія
СЗУП
Соціологія моралі соціологія
С
Соціологія бізнес-комунікацій соціологія
С
Соціологія організаційних взаємодій соціологія
С
Тренінг з політичного лідерства соціологія
СТ
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
Практика з соціальних досліджень соціологія
СТ
Електоральна соціологія соціологія
СТ
Маркетингові комунікації соціологія
С
Соціологія громадської думки соціологія
СЗУП
Соціологія освіти соціологія
С
Соціологія організаційних комунікацій соціологія
С
Бізнес планування соціологія
С
Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С
Соціологія політики соціологія
С
Технології політичної реклами та маркетингу соціологія
СТ
Технології управління територіальними спільнотами соціологія
СТ
Соціологія мови соціологія
С
Соціологія простору соціологія
С
Електоральна соціологія соціологія
СТ
Практикум з планування професійної кар’єри та роботи з персоналом соціологія
СТ
Соціологія довкілля соціологія
С
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі соціологія
СЗУП
Теорія систем і системний аналіз соціологія
С
Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
Технології дослідження медіа соціологія
СТ
Соціологія гендеру соціологія
С
Соціологія освіти соціологія
С
Соціологія економіки, праці та зайнятості соціологія
С
Електоральна соціологія соціологія
С
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
Сучасні соціологічні теорії управління соціологія
СЗУП
Політичні комунікації соціологія
С
Соціологія здоров'я соціологія
С
Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
Sociology
Соціологія соціальної сфери соціологія
С
Технології роботи з персоналом соціологія
СТ
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу соціологія
СТ
Соціальні основи політичного маркетингу соціологія
СТ
Теорія соціальних інститутів соціологія
С
Соціологія організацій та управління соціологія
С
Соціологія організацій та управління соціологія
СТ
Соціологія менеджменту та маркетингу соціологія
С
Соціологія громадської думки соціологія
С
Системний аналіз в соціології соціологія
С
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю соціологія
С
Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
Основи соціального менеджменту соціологія
СТ
Соціологія Інтернет-комунікації соціологія
С
Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
С
Соціологія соціальних переміщень соціологія
С
Технології політичного консалтингу соціологія
СТ
Соціологічне забезпечення політичного процесу соціологія
СТ
Соціологія організацій та управління соціологія
СЗУП
Соціологія організацій та управління соціологія
СЗУП
Візуальні комунікації соціологія
С
Основи соціального менеджменту соціологія
С
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки соціологія
Sociology
Соціологія громадської думки соціологія
СТ
Соціологія брендингу соціологія
С
Соціологія організацій та управління соціологія
С
Теорія систем та системний аналіз соціологія
С
Політичний маркетинг та менеджмент соціологія
С
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі соціологія
СЗУП
Теорія і практика прийняття управлінських рішень соціологія
СЗУП
Виробнича (науково-дослідна) практика соціологія
СТ
Соціологія науки соціологія
С
Соціологія масових комунікацій соціологія
С
Теорія систем і системний аналіз соціологія
С
Практикум з планування професійної кар’єри соціологія
СТ
Соціологія міста і села соціологія
С
Соціологія простору соціологія
С
Технології політичного консалтингу соціологія
СТ
Маркетингові комунікації соціологія
С
Соціологія гендеру соціологія
С
Організаційна культура соціологія
СТ
Соціологія економіки соціологія
С
Соціологія масових комунікацій соціологія
С
Соціологія організацій та управління соціологія
С
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
Політичні комунікації соціологія
С
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу соціологія
СТ
Соціологія економіки та маркетингу соціологія
СТ
Соціологія науки соціологія
С
Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
Постмодерні теорії нової мобільності соціологія
С
Технології зв’язків з громадськістю соціологія
СТ
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження Європейських суспільств соціологія
СТ
Соціологія міжнародних відносин соціологія
С
Бренд-менеджмент соціологія
СЗУП
Організаційна культура соціологія
СЗУП
Постмодерн в урбанізмі соціологія
С
Теорія організації соціологія
С
Соціологічні технології зв’язків з громадськістю соціологія
С
Технології дослідження медіа соціологія
СТ
Бренд-менеджмент соціологія
С
Організаційна культура соціологія
С
Основи соціального менеджменту соціологія
С
Соціологія політики соціологія
СТ
Організація роботи аналітичних центрів соціологія
СЗУП
Розвиток територіальних громад соціологія
СЗУП
Соціологія політичних комунікацій соціологія
С
Соціологія моралі соціологія
С
Соціологія громадської думки соціологія
С
1
Практика з соціальних досліджень соціологія
СТ
2
Теорія організації соціологія
С
2
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
2
Соціологія простору соціологія
С
2
Теорія соціальних інститутів соціологія
С
2
Теорія організації соціологія
С
2
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
2
Соціологія громадської думки соціологія
С
2
Соціологія зв’язків з громадськістю соціологія
СТ
2
Основи соціального менеджменту соціологія
С
2
Соціологія економіки та маркетингу соціологія
СТ
2
Соціологія зв’язків з громадськістю соціологія
СТ
2
Основи соціального менеджменту соціологія
С
2
Соціологія громадської думки соціологія
С
3
Технології дослідження медіа соціологія
СТ
3
Організаційна поведінка соціологія
С
3
Теорія соціального маркетингу соціологія
С
3
Соціологія освіти соціологія
С
3
Соціологія економіки соціологія
С
3
Соціологія соціальних переміщень соціологія
С
3
Соціологія освіти соціологія
С
3
Соціологія підприємництва соціологія
С
3
Соціологія брендінгу соціологія
С
3
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
3
Соціологія гендеру соціологія
С
3
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
3
Організаційна культура соціологія
С
3
Технології роботи з персоналом соціологія
СТ
4
Соціологія масових комунікацій соціологія
С
4
Практикум з планування професійної кар’єри соціологія
СТ
4
Тренінг з політичного лідерства соціологія
СТ
4
Постмодерні теорії нової мобільності соціологія
С
4
Соціологія організацій та управління соціологія
С
СТ
4
Соціологія міста та села соціологія
С
4
Технології управління територіальними спільнотами соціологія
СТ
4
Організаційна культура соціологія
СТ
4
Соціологія організацій та управління соціологія
С
СТ
4
Теорія систем і системний аналіз соціологія
С
4
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
5
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки соціологія
С
5
Практика з соціальних досліджень соціологія
СТ
6
Соціологія міжнародних відносин соціологія
С
6
Методологія та організація маркетингових досліджень соціологія
С
6
Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Теорія управлінських рішень соціологія
С
6
Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
6
Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю соціологія
С
6
Соціологія соціальної роботи соціологія
С
6
Соціологія політичних комунікацій соціологія
С
6
Соціологія організаційної взаємодії соціологія
С
6
Виробнича практика соціологія
СТ
6
Соціологія маркетингу соціологія
С
6
Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
С
6
Соціологія символу соціологія
С
6
Соціологія бізнес комунікацій соціологія
С
6
Соціологія ринку соціологія
С
6
Теорія управлінських рішень соціологія
С
6
Теорія соціального управління соціологія
С
6
Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
6
Соціологія мови соціологія
С
6
Соціологія влади соціологія
С
6
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу соціологія
СТ
6
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
6
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
6
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
8
Соціальний менеджмент та аудит соціологія
PhD
Соціологія політологія
Інші факультети (Інститути)
2
Соціологія політологія
Інші факультети (Інститути)
2
Соціологія релігієзнавство
Інші факультети (Інститути)
2
Соціологія Філософія
Інші факультети (Інститути)
4
Соціологія українська мова і література, російська мова і література
Інші факультети (Інститути)