Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Кімната

503

Телефон

521-33-24, 63-24

Електронна пошта

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Cтворена 1990 р. у складi фiлософcького факультету. Очолив кафедру доктор фiлосовських наук, професор Волович В.I.

1991 кафедра увiйшла до складу новоутвореного факультету соцiологiї та психологiї.

З вересня 2003 до грудня 2008 кафедру очолював кандидат фiзико-математичних наук, доцент Горбачик А.П.

З грудня 2008 кафедру знову очолив професор Волович В.I.

З квiтня 2007 кафедра увiйшла до складу новоствореного факультету соцiологiї.

Кафедра була створена для читання навчальних курсiв з методологiї соцiологiчних дослiджень, методики органiзацiї емпiричних соцiологiчних дослiджень i методiв збирання даних, методiв аналiзу даних соцiальних дослiджень, а також основ iнформатики та обчислювальної технiки.

Кафедра здiйснює науково-методичне керiвництво iнформацiйно-обчислювальним сектором факультету соцiологiї, є базою пiдготовки аспiрантiв, якi навчаються за спецiальнiстю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень", забезпечує спецiалiзацiю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень".

Науковцi кафедри - учасники мiжнародних науково-дослiдних та навчальних проектiв з унiверситетами та науково-дослiдними центрами ФРН (Федеративної республiки Нiмеччина) (Берлiн, Мюнхен, Констанц), Бельгiї (Льовен, Гент), Канади (Кiнгстон), США (Айова), Польщi (Варшава), Австрiї (Вiдень), Бiлорусiї (Мiнськ), Росiї (Москва, Саратов). В Українi кафедра активно спiвпрацює з Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянською академiєю", Харкiвським, Одеським, Львiвським унiверситетами. Спiльно з Iнститутом соцiологiї НАН (Нацiональної академiї наук) України кафедра займається створенням та розвитком українського електронного архiву соцiальних даних.

Файли

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
С
Комп’ютерна візуалізація даних соціологія
Sociology
Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень соціологія
С
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні соціологія
С
Методи аналізу соціологічних даних соціологія
СТ
Social Network Analysis (Аналіз соціальних мереж) соціологія
СТ
Соціологічні методи дослідження організацій соціологія
С
Використання електронних архівів соціальних даних соціологія
С
Соціологічний супровід соціальних проєктів соціологія
Г
Використання електронних архівів соціальних даних соціологія
С
Методи збору соціологічних даних соціологія
СЗУП
Дизайн дослідження соціологія
Sociology
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
С
Практикум з методів маркетингових досліджень соціологія
СТ
Інформаційні технології в соціології соціологія
СТ
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
С
Маркетингові дослідження соціологія
С
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології соціологія
С
Презентація результатів соціологічних досліджень соціологія
СТ
Практикум з методів збору соціологічних даних соціологія
С
Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
С
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології соціологія
СТ
Соціологічний аналіз документів соціологія
С
Виробнича практика соціологія
Sociology
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології соціологія
С
Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
С
Виробнича практика соціологія
С
Кількісний аналіз соціальних даних соціологія
Sociology
Технології Інтернет досліджень соціологія
СЗУП
Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
Г
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
С
Маркетингові дослідження соціологія
С
Методи експертних оцінок соціологія
С
Методи збору соціологічних даних соціологія
СТ
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
СТ
Кількісні методи: мультиваріативний аналіз соціологія
Г
Біографічні методи соціологія
С
Методи збору соціологічних даних соціологія
С
Вибіркові дослідження соціологія
СТ
Дизайн дослідження соціологія
С
Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
СТ
Використання електронних архівів соціальних даних соціологія
С
Соціологічний супровід соціальних проєктів (English) соціологія
Г
Методи аналізу кількісних соціологічних даних соціологія
С
Якісні соціологічні дослідження соціологія
СЗУП
Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
Г
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
С
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження Європейських суспільств соціологія
СТ
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології соціологія
СТ
Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
СТ
Соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
С
Вступ до статистичного аналізу соціальних даних в R соціологія
С
Аналіз документів соціологія
СТ
Навчальна практика соціологія
С
Соціологія телебачення та Інтернету соціологія
С
Виробнича (науково-дослідна) практика соціологія
С
Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
СТ
Прикладні соціальні дослідження соціологія
СТ
Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень соціологія
С
Виробнича практика соціологія
Sociology
Використання електронних архівів соціальних даних соціологія
С
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних мереж) соціологія
С
Багатовимірний аналіз даних в R соціологія
С
Методи експертних оцінок соціологія
СЗУП
Сучасні методи аналізу текстів соціологія
С
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
Sociology
Якісні методи в соціології соціологія
Sociology
Вступ до аналізу великих даних в соціологічних дослідженнях соціологія
С
Соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
С
Інформаційні технології в соціології соціологія
СТ
Якісні соціологічні дослідження соціологія
СТ
Соціологія нової Європи соціологія
СТ
Технології Інтернет-досліджень соціологія
С
Організація роботи соціологічної служби соціологія
С
Якісні соціологічні дослідження соціологія
С
Методологія емпіричного соціологічного дослідження соціологія
СТ
Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
С
Багатовимірний аналіз даних в R соціологія
СТ
Методи побудови та вимірювання соціальних показників соціологія
С
Біографічний метод в гендерних дослідженнях соціологія
Г
Методологія соціологічного дослідження соціологія
С
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні соціологія
СЗУП
Мережевий аналіз в соціології (English) соціологія
Г
Теорія та методи аналізу причинності в соціології соціологія
С
Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень соціологія
СТ
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
Аналіз соціальних мереж / Social Networks Analysis соціологія
СТ
Проектування соціологічного дослідження соціологія
С
Інформаційні технології в соціології соціологія
С
Аналіз документів в управлінських процесах соціологія
СЗУП
Інструментарій соціологічного опитування соціологія
С
Соціологія телебачення та Інтернету соціологія
С
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
С
Комп’ютерний збір та обробка соціальних даних соціологія
Sociology
Біографічні методи соціологія
С
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях соціологія
Sociology
Методи аналізу кількісних соціологічних даних соціологія
СТ
Дизайн дослідження соціологія
СТ
Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
С
Кількісні методи: мультиваріативний аналіз соціологія
Г
Сучасні методи аналізу текстів соціологія
С
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
Г
Аналіз соціальних мереж соціологія
Sociology
Теорія та методи аналізу причинності в соціології соціологія
С
Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження європейських суспільств соціологія
СТ
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології соціологія
СТ
Фокус-групові інтерв’ю в соціологічному дослідженні соціологія
СТ
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
Sociology
Технології Інтернет-досліджень соціологія
С
Підготовка і презентація результатів соціологічних досліджень соціологія
СТ
Навчальна практика соціологія
С
Методи аналізу кількісних соціологічних даних соціологія
СЗУП
Social Networks Analysis (Аналіз соціальних мереж) соціологія
С
Аналіз емпіричних даних в середовищі R соціологія
С
Прикладні соціальні дослідження соціологія
С
Якісні методи в гендерних дослідженнях соціологія
Г
Методи аналізу соціологічних даних соціологія
С
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
СТ
Практикум з методів маркетингових досліджень соціологія
СТ
Інформаційні технології в соціології соціологія
СЗУП
Дизайн дослідження соціологія
СТ
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження соціологія
С
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології соціологія
С
Презентація результатів соціологічних досліджень соціологія
СЗУП
Методи вимірювання соціальних показників соціологія
С
Соціологія телебачення та Інтернету соціологія
СЗУП
Виробнича практика соціологія
С
Машинне навчання для соціологів соціологія
Sociology
Емпіричні контент-аналітичні дослідження соціологія
С
Організація роботи соціологічної служби соціологія
С
Методологія соціологічного дослідження соціологія
СТ
Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
СТ
Комп’ютерна візуалізація даних соціологія
С
Організація роботи соціологічної служби соціологія
С
Якісні методи в гендерних дослідженнях соціологія
Г
Використання електронних архівів соціальних даних соціологія
С
Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
Sociology
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
СТ
Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень соціологія
СТ
Технології Інтернет-досліджень соціологія
СТ
Методи збору соціологічних даних соціологія
СТ
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження соціологія
С
Інформаційні технології в соціології соціологія
С
Соціологічний аналіз документів соціологія
СТ
Методи збору соціологічних даних соціологія
С
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології соціологія
СЗУП
Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
Математичні основи аналізу соціальних процесів соціологія
С
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології соціологія
С
Проективні методики у соціології соціологія
С
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях соціологія
С
Методологія соціологічного дослідження соціологія
С
Дизайн дослідження соціологія
С
Методи експертних оцінок соціологія
С
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
Г
Маркетингові дослідження соціологія
СЗУП
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології соціологія
СЗУП
Аналіз соціальних мереж / Social Networks Analysis соціологія
Г
Маркетингові дослідження соціологія
С
Технології Інтернет-досліджень соціологія
С
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні соціологія
С
1
Інформаційні технології в соціології соціологія
С
СТ
СЗУП
1
Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології соціологія
С
СТ
1
Методи збору соціологічних даних соціологія
С
СТ
2
Методи аналізу соціологічних даних соціологія
С
СТ
2
Проектування соціологічного дослідження соціологія
С
2
Методологія емпіричного соціологічного дослідження соціологія
СТ
2
Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень соціологія
СТ
2
Інструментарій соціологічного опитування соціологія
С
2
Практикум з методів збору соціологічних даних соціологія
С
2
Аналіз документів соціологія
СТ
2
Організація та методи вибіркового дослідження в соціології соціологія
С
2
Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
СТ
2
Організація роботи соціологічної служби соціологія
С
3
Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні соціологія
С
3
Практикум з методів маркетингових досліджень соціологія
СТ
3
Підготовка та презентація результатів дослідження соціологія
С
3
Технології Інтернет досліджень соціологія
С
3
Вибіркові дослідження соціологія
СТ
3
Емпіричні контент-аналітичні дослідження соціологія
С
3
Методологія соціологічного дослідження соціологія
С
3
Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації соціологія
С
3
Біографічні методи соціологія
С
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4
Порівняльні та панельні соціологічні дослідження соціологія
С
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4
Використання електронних архівів соціальних даних соціологія
С
4
Методи вимірювання соціальних показників соціологія
С
4
Соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
С
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4
Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4
Маркетингові дослідження соціологія
С
5
Методи аналізу нечислових даних в соціології соціологія
С
СТ
Г
5
Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
СТ
5
Новітні методи аналізу даних в соціології соціологія
С
СТ
Г
5
Кількісні методи: багатовимірний аналіз (Quantitative methods: multivariate analysis) соціологія
Г
5
Соціологія нової Європи соціологія
СТ
5
Social Network Analysis соціологія
СТ
Г
5
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
С
СТ
6
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
6
Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях соціологія
С
6
Дослідницькі парадигми у соціальних науках соціологія
С
6
Математичні основи аналізу соціальних процесів соціологія
С
6
Дизайн дослідження соціологія
С
СТ
6
Якісні методи в гендерних дослідженнях соціологія
Г
6
Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Соціологічний супровід соціальних проектів соціологія
Г
6
Мережевий підхід в соціології соціологія
С
6
Сучасні методи аналізу текстів соціологія
С
6
Теорія та методи аналізу причинності в соціології соціологія
С
6
Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
С
6
Біографічний метод в гендерних дослідженнях соціологія
Г
6
Аналіз емпіричних даних у середовищі R соціологія
С
7
Дослідницька методологія в соціології соціологія
PhD
8
Моделювання в соціології соціологія
PhD
8
Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних соціологія
PhD
8
Обґрунтування висновку соціологічного дослідження соціологія
PhD
4
Соціологічна практика політологія
Інші факультети (Інститути)
4
Соціологічні методи дослідження політичних процесів політологія
Інші факультети (Інститути)