Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Кімната

503

Телефон

521-33-24, 63-24

Електронна пошта

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Cтворена 1990 р. у складi фiлософcького факультету. Очолив кафедру доктор фiлосовських наук, професор Волович В.I.

1991 кафедра увiйшла до складу новоутвореного факультету соцiологiї та психологiї.

З вересня 2003 до грудня 2008 кафедру очолював кандидат фiзико-математичних наук, доцент Горбачик А.П.

З грудня 2008 кафедру знову очолив професор Волович В.I.

З квiтня 2007 кафедра увiйшла до складу новоствореного факультету соцiологiї.

Кафедра була створена для читання навчальних курсiв з методологiї соцiологiчних дослiджень, методики органiзацiї емпiричних соцiологiчних дослiджень i методiв збирання даних, методiв аналiзу даних соцiальних дослiджень, а також основ iнформатики та обчислювальної технiки.

Кафедра здiйснює науково-методичне керiвництво iнформацiйно-обчислювальним сектором факультету соцiологiї, є базою пiдготовки аспiрантiв, якi навчаються за спецiальнiстю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень", забезпечує спецiалiзацiю "методологiя та методи соцiологiчних дослiджень".

Науковцi кафедри - учасники мiжнародних науково-дослiдних та навчальних проектiв з унiверситетами та науково-дослiдними центрами ФРН (Федеративної республiки Нiмеччина) (Берлiн, Мюнхен, Констанц), Бельгiї (Льовен, Гент), Канади (Кiнгстон), США (Айова), Польщi (Варшава), Австрiї (Вiдень), Бiлорусiї (Мiнськ), Росiї (Москва, Саратов). В Українi кафедра активно спiвпрацює з Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянською академiєю", Харкiвським, Одеським, Львiвським унiверситетами. Спiльно з Iнститутом соцiологiї НАН (Нацiональної академiї наук) України кафедра займається створенням та розвитком українського електронного архiву соцiальних даних.

Файли

Навчальні дисципліни

Sociology
3
3 Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації соціологія
С
3 Вибіркові дослідження соціологія
СТ
3 Методологія соціологічного дослідження соціологія
С
3 Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні соціологія
С
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
3 Технології Інтернет досліджень соціологія
С
3 Підготовка та презентація результатів дослідження соціологія
С
3 Емпіричні контент-аналітичні дослідження соціологія
С
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
3 Біографічні методи соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
3 Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
3 Практикум з методів маркетингових досліджень соціологія
СТ
4
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
4 Методи вимірювання соціальних показників соціологія
С
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження соціологія
С
4 Використання електронних архівів соціальних даних соціологія
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4 Соціологічні методи маркетингових досліджень соціологія
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації соціологія
С
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
4 Маркетингові дослідження соціологія
С
6
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів соціологія
С
6 Сучасні методи аналізу текстів соціологія
С
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках соціологія
С
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях соціологія
С
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Теорія та методи аналізу причинності в соціології соціологія
С
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
С
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R соціологія
С
6 Мережевий підхід в соціології соціологія
С
6 Біографічний метод в гендерних дослідженнях соціологія
Г
6 Дизайн дослідження соціологія
С
СТ
6 Якісні методи в гендерних дослідженнях соціологія
Г
6 Соціологічний супровід соціальних проектів соціологія
Г
МСТ: "Технології комунікацій і політичної сфери"
6 Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
8
PhD: "2. Дисципліни вибору факультету / інституту"
8 Моделювання в соціології соціологія
PhD
8 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних соціологія
PhD
8 Обґрунтування висновку соціологічного дослідження соціологія
PhD
Other
4
4 Соціологічні методи дослідження політичних процесів політологія
Інші факультети (Інститути)
4 Соціологічна практика політологія
Інші факультети (Інститути)