Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор, вiце-Президент Соцiологiчної Асоцiацiї України Куценко Ольга Дмитрiвна.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн. Завдяки науковим i органiзацiйним зусиллям професора В.Б.Євтуха отримала розвиток наукова школа з етносоцiологiї, яка є унiкальною в просторi української соцiологiї. Суттєвим є науковий внесок у дослiдження процесiв структурних трансформацiй та кристалiзацiї соцiальних нерiвностей завдяки зусиллям професора О.Д.Куценко та колективу оновленої кафедри.

Кафедра пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН), кафедрою соціології Лундського університету (Швеція).

Файли

Навчальні дисципліни

Sociology
1
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СТ
1 Соціологія культури та дозвілля соціологія
С
1 Вступ до університетських студій соціологія
С
СТ
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ
1 Загальна соціологія соціологія
С
СТ
1 Соціологія реклами соціологія
С
1 Соціологія реклами соціологія
С
БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
СТ
2
2 Основи соціального менеджменту соціологія
СТ
2 Соціологія праці та зайнятості соціологія
С
2 Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С
2 Основи соціального менеджменту соціологія
СТ
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
2 Соціологія споживання соціологія
СТ
3
3 Соціальна структура суспільства соціологія
С
СТ
3 Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
С
3 Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
С
3 Навчальна практика соціологія
СТ
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
3 Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
СТ
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
3 Соціологія життєвого успіху соціологія
С
БС: "Соціологія політики"
3 Соціально-політична стратифікація соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
3 Порівняльна соціологія Європи соціологія
С
6
6 Виробнича практика з гендерних студій соціологія
Г
6 Sociology of gender соціологія
Г
6 Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success) соціологія
Г
6 Виробнича практика соціологія
С
6 Gendered education соціологія
Г
6 Соціологія гендеру соціологія
Г
6 Gender expertise and gender audit соціологія
Г
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
С
МСТ: "Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг"
6 Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
СТ
6 Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ
6 Соціальні технології маркетингу соціологія
СТ
МС: Соціологічна експертиза політики
6 Соціологічне оцінювання політичного режиму соціологія
С
6 Соціологія політичного лідерства соціологія
С
6 Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень соціологія
С
6 Сучасні теорії політики і влади соціологія
С
6 Соціологія політичного маркетингу соціологія
С
МС: Cоціологія соціально-культурної сфери
6 Моделі соціально-культурної політики соціологія
С
6 Соціально-культурне прогнозування соціологія
С
6 Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Соціологія безперервної освіти соціологія
С
6 Соціологія релігії соціологія
С
6 Соціологія медицини та охорони здоров’я соціологія
С
6 Соціологія вільного часу і дозвілля соціологія
С
6 Соціологія спорту соціологія
С
МС: Соціальна експертиза та аудит
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
С
6 Соціальне управління людськими ресурсами соціологія
С
6 Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості соціологія
С
6 Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Соціологія релігійних та міграційних процесів соціологія
С
6 Соціальна експертиза та аудит соціологія
С
6 Соціологія посередництва та регулювання конфліктів соціологія
С
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
С
6 Менеджмент соціальної сфери соціологія
С
МСТ: "Технології комунікацій і політичної сфери"
6 Соціальні технології в громадському секторі соціологія
СТ
6 Соціальні технології в політиці соціологія
СТ
6 Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ
Other
1
1 Українське суспільство у соціологічних вимірах економіка
Інші факультети (Інститути)
1 Соціологія прикладна статистика (економіка)
Інші факультети (Інститути)
3
3 Соціально-політичні студії класична філологія
Інші факультети (Інститути)