Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Навчальна практика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія мобільності та маргінальності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендерована освіта соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальна структура суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія суспільних рухів соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія споживання соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології регулювання конфліктів соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Європейські студії соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальна структура суспільства соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія суспільних рухів та громадянського суспільства соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія релігії та релігійних процесів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Професійна та корпоративна етика соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до університетських студій соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія творчості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Технології оціночних досліджень соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вступ до спеціальності: соціологія в управлінському процесі соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологічні дослідження соціальних проблем соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Актуальні проблеми зайнятості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політичної влади соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія творчості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Оціночні дослідження в соціальній сфері соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна маргінальність соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендер, вік, клас, нація: кроссекційний аналіз соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Gendered Education (Гендерована освіта) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Політика соціальної безпеки та захисту соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія гендеру соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Українське суспільство у соціологічних вимірах соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Технології громадського активізму соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія релігії соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія повсякдення і стилів життя соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія трудового конфлікту соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальні технології для громадського сектору соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні виміри релігії та релігійності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціокультурні групи і стилі життя соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Технології оціночних досліджень соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Міська антропологія соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна структура суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія кіно соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Виробнича практика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія неформальних економічних відносин соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (English) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальна політика та якість життя соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Навчальна практика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Професійна та корпоративна етика соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальні дослідження проблем сім'ї соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія гендеру соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальна структура суспільства соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Технології реклами та брендингу в сфері економіки соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Виробнича практика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Гендер, вік, клас, нація: інтерсекційний аналіз соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія екстремізму соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних змін соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Професійна та корпоративна етика соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічне оцінювання людського капіталу соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія духовної сфери соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Виробнича практика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія конфлікту соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія політичного екстремізму соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія цінностей соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціології державного управління соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія неформальної сфери соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Виробнича практика соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Професійна та корпоративна етика соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія праці та зайнятості соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Current Issues of Social Sciences (Актуальні проблеми соціальних наук) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Порівняльна соціологія Європи соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних змін соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія споживання соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Українське суспільство у соціологічних вимірах соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальний захист в системі праці соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методологія дослідження бідності соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Громадянське суспільство, фемінізм та жіночий активізм соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія етнічних та міграційних процесів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія мистецтва соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи соціопросторового аналізу соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Проектна та грантова діяльність соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія маркетингу соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологічне оцінювання людського капіталу соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія музики соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціального аудиту соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Загальна соціологія соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні нерівності в сучасних суспільствах соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вступ до університетських студій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія культури соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Оціночні дослідження в соціології соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Актуальні проблеми соціальної науки соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Порівняльна соціологія Європи соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологія споживання соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Політика соціальної безпеки та захисту соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Науково-дослідна практика соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальна структура суспільства соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальні технології маркетингу соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Професійна та корпоративна етика соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологічні показники соціального розвитку соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Культура та суспільство: окремі аспекти соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія субкультури соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціального аудиту соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Статусна стратифікація в організаціях соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія емоцій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціалізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Sociology of Gender (English) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальна мобільність в сучасному суспільстві соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
European Studies (Європейські студії) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія екстремізму соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія реклами соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна мобільність в сучасному суспільстві соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи дослідження трудових процесів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Етносоціологія та соціологія релігії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Технологічні виміри культури соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Професійна та корпоративна етика соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія ринку соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Вступ до університетських студій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія літератури соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Сім’я і сімейна політика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія життєвого успіху соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія праці та зайнятості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічне оцінювання людського капіталу соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія культури та дозвілля соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Оціночні дослідження в соціології соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Загальна соціологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні показники суспільного розвитку соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Технології реклами та брендингу в сфері економіки соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Технології регулювання трудових відносин і відносин зайнятості соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Порівняльна політична соціологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних змін соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Загальна соціологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічне оцінювання соціальних відносин в організації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
European Studies (Європейські студії) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Проектна та грантова діяльність соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія вільного часу соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Гендерована освіта (English) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальні технології маркетингу соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічне оцінювання людського капіталу соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія театру соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Загальна соціологія соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Bиклики соціології та глобальний розвиток (English) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Загальна соціологія соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Загальна соціологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальна структура суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Суспільні рухи та інститути громадянського суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія реклами соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічне оцінювання якості соціальних відносин соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Актуальні проблеми соціальних наук соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Порівняльна соціологія Європи соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних змін соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Проектна та грантова діяльність соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальна структура суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія моди соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія неформальних економічних відносин соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціально-політична стратифікація соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна безпека та соціальний захист соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна структура суспільства соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Візуальна соціологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Практикум з діагностики та моніторингу соціальних проблем соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар) соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія конфлікту соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія політичного екстремізму соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія маркетингу соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія релігійних та міграційних процесів соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія повсякдення та стилів життя соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія трудових відносин соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Європейські студії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна стратифікація, мобільність і нерівність соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальні технології для громадського сектору соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія культурної пам'яті соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Оцінювання соціальних проектів та програм соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Міський розвиток і соціальна політика соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Вступ до університетських студій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія ігрової діяльності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Технології оціночних досліджень соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Сім’я і сімейна політика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Актуальні проблеми соціальної науки (English) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Соціологія реклами соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
1
Загальна соціологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Соціологія реклами соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
1
Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Вступ до університетських студій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Соціологія культури та дозвілля соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2
Основи соціального менеджменту соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2
Соціологія сім'ї та особистості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2
Соціологія споживання соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2
Основи соціального менеджменту соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2
Соціологія праці та зайнятості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціологія життєвого успіху соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціальна структура суспільства соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3
Соціально-політична стратифікація соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Навчальна практика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3
Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Порівняльна соціологія Європи соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4
Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Етносоціологія та соціологія релігії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Соціологія вільного часу і стилів життя соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Соціологія дозвілля соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Соціологія вікових груп соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5
Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Професійна та корпоративна етика соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5
Європейські студії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5
Соціальна політика та якість життя соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5
Оціночні дослідження в соціології соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5
Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5
Гендер, клас, вік, нація: крос секційний аналіз соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія безперервної освіти соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія політичного маркетингу соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія посередництва та регулювання конфліктів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Gendered education соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціологічне оцінювання політичного режиму соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Менеджмент соціальної сфери соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія гендеру соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціальні технології в бізнесі соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6
Соціологія медицини та охорони здоров’я соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія вільного часу і дозвілля соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Gender expertise and gender audit соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціальне управління людськими ресурсами соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціальні технології в політиці соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6
Соціологія спорту соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Виробнича практика з гендерних студій соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціальні технології в громадському секторі соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6
Виробнича практика соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6
Sociology of gender соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціальні технології в рекламі соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6
Моделі соціально-культурної політики соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціальна експертиза та аудит соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія релігійних та міграційних процесів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія політичного лідерства соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6
Соціологія релігії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціально-культурне прогнозування соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціальні технології маркетингу соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6
Сучасні теорії політики і влади соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
7
Філософія науки та інновацій соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
7
Студії з сучасної соціології соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8
Соціальний менеджмент та аудит соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: Україна у глобальних та регіональних порівняннях соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8
Сучасний соціоструктурний аналіз соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
Професійна та корпоративна етика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Українське суспільство у соціологічних вимірах економіка
Інші факультети (Інститути) [uk:field:field_op:#allowed_values:І]
1
Соціологія прикладна статистика (економіка)
Інші факультети (Інститути) [uk:field:field_op:#allowed_values:І]
3
Соціально-політичні студії класична філологія
Інші факультети (Інститути) [uk:field:field_op:#allowed_values:І]

Кімната [uk:field:field_room:department:label]

509

Телефон [uk:field:field_phone:department:label]

521-33-40, 63-40

Електронна пошта [uk:field:field_email:department:label]

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолювала докторка соціологічних наук, професорка, віцепрезидентка Соціологічної асоціації України Куценко Ольга Дмитрівна.

З 2020 року завідувачем кафедри є доктор соціологічних наук, доцент Мазурик Олег Володимирович.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн та пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН), кафедрою соціології Лундського університету (Швеція).

Файли [uk:field:field_news_file:department:label]