Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70). Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї. Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I. Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
Sociology
Глобальні та регіональні процеси в політиці соціологія
СТ
Теорія та історія соціології 3 соціологія
С
Соціологія соціальних груп соціологія
С
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
Sociology
Асистентська практика соціологія
Sociology
Дослідницькі парадигми в соціології соціологія
СТ
Асистентська практика соціологія
Sociology
Історія та теорія гендерних досліджень соціологія
С
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
Sociology
Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ
Теорія та історія соціології 1 соціологія
С
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
Sociology
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
СЗУП
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
СЗУП
Методика викладання соціології соціологія
С
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С
Соціологія глобалізації соціологія
С
Практика з гендерної експертизи соціологія
Г
Актуальні дослідження сучасних міських процесів соціологія
С
Аналіз просторових даних в R соціологія
Sociology
Практика з гендерної експертизи соціологія
Г
Гендерні дослідження в економічній сфері соціологія
СТ
Загальна теорія соціальних технологій соціологія
СТ
Теорія та історія соціології соціологія
СЗУП
Асистентська практика соціологія
С
Гендерні дослідження соціологія
С
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
С
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
Наука, технології та суспільство соціологія
Sociology
Соціальна феноменологія соціологія
Sociology
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
СТ
Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин соціологія
С
Теорії соціального капіталу соціологія
С
Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків соціологія
Г
Соціологія глобалізації соціологія
С
Соціологія постмодерну соціологія
Sociology
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С
Методика викладання соціології соціологія
Г
Теорія та історія соціології соціологія
СТ
Теорія соціальних технологій соціологія
Sociology
Сучасні соціологічні теорії соціологія
СТ
Spatial Data Analysis in R (Аналіз просторових даних в R) соціологія
С
Теорія та історія соціології 2 соціологія
С
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
СЗУП
Асистентська практика соціологія
С
Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології соціологія
С
Методи дослідження міських спільнот соціологія
С
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі (English) соціологія
Г
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С
Кількісний аналіз часових даних соціологія
Sociology
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г
Теорія та історія соціології соціологія
СЗУП
Загальна теорія соціальних технологій соціологія
СТ
Основи соціальних комунікацій соціологія
СЗУП
Дослідницькі парадигми в соціології соціологія
С
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С
Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин соціологія
С
Теорія соціальних технологій соціологія
С
Соціологія повсякденності соціологія
С
Теорія та історія соціології 2 соціологія
С
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
Sociology
Глобальні та регіональні процеси в політиці соціологія
СТ
Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій соціологія
С
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г
Методи дослідження міських спільнот соціологія
С
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
Sociology
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г
Гендерні дослідження в економічній сфері соціологія
СТ
Вступ до спеціальності соціологія
С
Історія соціології соціологія
СТ
Contemporary Societies, Globalization, and Development (Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток) соціологія
С
Гендерні відносини в сучасному суспільстві соціологія
С
Теорія та історія соціології 1 соціологія
С
Соціологія соціальних груп соціологія
СЗУП
Методика викладання соціології соціологія
СТ
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
СТ
Теорія антропосоціогенезу та макросоціологія соціологія
С
Гендерна експертиза та гендерний аудит (English) соціологія
Г
Теорія та історія соціології 1 соціологія
С
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
Г
Теорія і практика викладання соціології у закладах вищої освіти соціологія
Sociology
Соціологія повсякдення соціологія
СЗУП
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С
Соціологія постмодерну соціологія
С
Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
С
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ
Соціологія знання соціологія
С
Рефлексивні процеси в сучасній соціологічній теорії соціологія
Sociology
Методи дослідження міських спільнот соціологія
СЗУП
Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру соціологія
С
Теорія та історія соціології соціологія
СТ
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження соціологія
Г
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
С
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С
Асистентська практика соціологія
Г
Гендерні дослідження в економічній сфері соціологія
СТ
Вступ до спеціальності соціологія
С
Сучасні соціологічні теорії соціологія
СТ
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
Історія соціології соціологія
С
Current Issues in Social Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках) соціологія
С
Теорія та історія соціології 3 соціологія
С
Соціологія поколінь соціологія
СЗУП
Асистентська практика соціологія
СТ
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г
Соціологія глобалізації соціологія
С
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С
Історія соціології в Україні соціологія
С
Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток соціологія
Sociology
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
Sociology
Соціальна феноменологія соціологія
С
Феноменологія міського простору соціологія
С
Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій соціологія
С
Сучасні тенденції в соціологічному теоретизуванні соціологія
Sociology
Теорія та історія соціології соціологія
СТ
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
Sociology
Соціологія глобалізації соціологія
СЗУП
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С
Теорія та історія соціології соціологія
СЗУП
Глобалізація і гендер соціологія
С
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
С
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г
Історія соціології соціологія
СТ
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С
Соціологія девіантної поведінки соціологія
С
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ
Соціологія знання соціологія
С
Теорія та дослідження в соціології соціологія
Sociology
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
С
1
Вступ до спеціальності соціологія
С
1
Історія соціології 1 соціологія
С
СТ
1
Історія соціології 2 соціологія
С
СТ
1
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
С
1
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ
2
Історія соціології в Україні соціологія
С
2
Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С
2
Соціологія глобалізації соціологія
С
2
Соціологія соціальних груп соціологія
С
2
Загальна теорія соціальни х технологій соціологія
СТ
2
Гендерні дослідження соціологія
С
2
Соціологія соціальних груп соціологія
С
2
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С
2
Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ
3
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3
Соціологія повсякденності соціологія
С
3
Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
С
3
Соціологія повсякденності соціологія
С
3
Соціологія девіантної поведінки соціологія
С
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3
Методи дослідження міських спільнот соціологія
С
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
4
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С
4
Глобальні та регіональні процеси у політиці соціологія
СТ
4
Соціологія знання соціологія
С
4
Соціологія глобалізації соціологія
С
4
Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру соціологія
С
4
Історія та теорія гендерних досліджень соціологія
С
4
Соціологія знання соціологія
С
4
Теорії соціального капіталу соціологія
С
5
Асистентська практика соціологія
С
5
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г
5
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г
5
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г
5
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
СТ
5
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
С
5
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г
5
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
С
5
Технології написання наукових текстів соціологія
Г
5
Теорія соціальних технологій соціологія
С
5
Технології підготовки текстів соціологія
СТ
5
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ
5
Феміністична критика класичної соціальної теорії соціологія
Г
5
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
6
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С
6
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С
6
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С
6
Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope соціологія
Г
6
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies) соціологія
Г
6
Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
С
6
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г
6
Соціальна феноменологія соціологія
С
6
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С
6
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С
6
Соціологія постмодерну соціологія
С
6
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С
7
Асистентська педагогічна практика соціологія
PhD
8
Соціологічна теорія соціологія
PhD
8
Сучасні суспільства та глобальні трансформації соціологія
PhD
8
Соціологічна теорія соціологія
PhD
Технології підготовки текстів соціологія
СТ