Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70).

Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї.

Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I.

Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

Sociology
2
БС: "Соціальні комунікації"
2 Соціологія соціальних груп соціологія
С
2 Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С
2 Соціологія соціальних груп соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С
2 Соціологія глобалізації соціологія
С
2 Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ
2 Загальна теорія соціальни х технологій соціологія
СТ
2 Історія соціології в Україні соціологія
С
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
2 Гендерні дослідження соціологія
С
3
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
3 Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі соціологія
С
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3 Соціологія девіантної поведінки соціологія
С
БС: "Соціальні комунікації"
3 Соціологія повсякденності соціологія
С
3 Соціологія повсякденності соціологія
С
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
3 Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
С
5
5 Технології підготовки текстів соціологія
СТ
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії соціологія
Г
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
СТ
5 Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г
5 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
С
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
5 Асистентська практика соціологія
С
5 Теорія соціальних технологій соціологія
С
5 Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г
5 Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г
5 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
С
5 Теорія соціальних технологій соціологія
СТ
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г
5 Технології написання наукових текстів соціологія
Г
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
СТ
6
6 Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope соціологія
Г
6 Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г
6 Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies) соціологія
Г
МС: Сучасна соціологічна теорія
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С
6 Соціальна феноменологія соціологія
С
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Соціологія постмодерну соціологія
С
6 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С
МС: Соціологія масової комунікації
6 Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С
8
PhD: "2. Дисципліни вибору факультету / інституту"
8 Соціологічна теорія соціологія
PhD
8 Сучасні суспільства та глобальні трансформації соціологія
PhD
8 Соціологічна теорія соціологія
PhD