Кафедра теорії та історії соціології

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Вступ до спеціальності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Історія соціології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Contemporary Societies, Globalization, and Development (Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерні дослідження в економічній сфері соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія соціальних груп соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Методика викладання соціології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Гендерні відносини в сучасному суспільстві соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 1 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендерна експертиза та гендерний аудит (English) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Теорія та історія соціології 1 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія антропосоціогенезу та макросоціологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія повсякдення соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Теорія і практика викладання соціології у закладах вищої освіти соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія знання соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія постмодерну соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Методи дослідження міських спільнот соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Рефлексивні процеси в сучасній соціологічній теорії соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Вступ до спеціальності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні соціологічні теорії соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Асистентська практика соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерні дослідження в економічній сфері соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія поколінь соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Асистентська практика соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Історія соціології соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Current Issues in Social Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 3 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Історія соціології в Україні соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологія глобалізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна феноменологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Феноменологія міського простору соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Теорія та історія соціології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні тенденції в соціологічному теоретизуванні соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологія глобалізації соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Глобалізація і гендер соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Історія соціології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія та дослідження в соціології соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія девіантної поведінки соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологія знання соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 3 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія соціальних груп соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Глобальні та регіональні процеси в політиці соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Дослідницькі парадигми в соціології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Асистентська практика соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Асистентська практика соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Історія та теорія гендерних досліджень соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Методика викладання соціології соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 1 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Практика з гендерної експертизи соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Актуальні дослідження сучасних міських процесів соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія глобалізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Загальна теорія соціальних технологій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія та історія соціології соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Аналіз просторових даних в R соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Практика з гендерної експертизи соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Гендерні дослідження в економічній сфері соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Наука, технології та суспільство соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Асистентська практика соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендерні дослідження соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорії соціального капіталу соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціальна феноменологія соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія глобалізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія постмодерну соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Сучасні соціологічні теорії соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Spatial Data Analysis in R (Аналіз просторових даних в R) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методика викладання соціології соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Теорія та історія соціології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Теорія соціальних технологій соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Асистентська практика соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія та історія соціології 2 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі (English) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи дослідження міських спільнот соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Загальна теорія соціальних технологій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Основи соціальних комунікацій соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Дослідницькі парадигми в соціології соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Кількісний аналіз часових даних соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Теорія та історія соціології соціологія
СЗУП [uk:field:field_op:#allowed_values:СЗУП ]
Теорія та історія соціології 2 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорія соціальних технологій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологія повсякденності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
Глобальні та регіональні процеси в політиці соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Методи дослідження міських спільнот соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]
1
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
1
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Вступ до спеціальності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
1
Історія соціології 1 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
1
Історія соціології 2 соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2
Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2
Історія соціології в Україні соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2
Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2
Соціологія глобалізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2
Соціологія соціальних груп соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2
Загальна теорія соціальни х технологій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
2
Гендерні дослідження соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
2
Соціологія соціальних груп соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціологія повсякденності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціологія повсякденності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціологія девіантної поведінки соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3
Методи дослідження міських спільнот соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
3
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4
Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Історія та теорія гендерних досліджень соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Соціологія знання соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Теорії соціального капіталу соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Глобальні та регіональні процеси у політиці соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
4
Соціологія знання соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
4
Соціологія глобалізації соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5
Феміністична критика класичної соціальної теорії соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5
Асистентська практика соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
5
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5
Технології написання наукових текстів соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
5
Теорія соціальних технологій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
5
Технології підготовки текстів соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]
6
Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціальна феноменологія соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологія постмодерну соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]
6
Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
6
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies) соціологія
Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]
7
Асистентська педагогічна практика соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8
Соціологічна теорія соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8
Сучасні суспільства та глобальні трансформації соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
8
Соціологічна теорія соціологія
PhD [uk:field:field_op:#allowed_values:PhDC]
Технології підготовки текстів соціологія
СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]

Кімната [uk:field:field_room:department:label]

502

Телефон [uk:field:field_phone:department:label]

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта [uk:field:field_email:department:label]

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70). Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї. Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I. Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).