Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70). Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї. Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I. Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

Освітня програма:
Феноменологія міського простору соціологія
С
Методика викладання соціології соціологія
С
Практика з гендерної експертизи соціологія
Г
Практика з гендерної експертизи соціологія
Г
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
Sociology
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
Sociology
Методи дослідження міських спільнот соціологія
С
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
Contemporary Societies, Globalization, and Development (Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток) соціологія
С
Асистентська практика соціологія
С
Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків соціологія
Г
Соціологія постмодерну соціологія
Sociology
Методика викладання соціології соціологія
Г
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
С
Наука, технології та суспільство соціологія
Sociology
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
Sociology
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
Г
Соціальна феноменологія соціологія
С
Дослідницькі парадигми в соціології соціологія
СТ
Асистентська практика соціологія
С
Трансформація гендерного порядку у постсоціалістичній Україні та Європі (English) соціологія
Г
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г
Теорія соціальних технологій соціологія
Sociology
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
Sociology
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С
Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
Sociology
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г
Теорія соціальних технологій соціологія
С
Соціальна феноменологія соціологія
Sociology
Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток соціологія
Sociology
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С
Методика викладання соціології соціологія
СТ
Гендерна експертиза та гендерний аудит (English) соціологія
Г
Теорія і практика викладання соціології у закладах вищої освіти соціологія
Sociology
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г
Актуальні дослідження сучасних міських процесів соціологія
С
Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології соціологія
С
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С
Соціологія постмодерну соціологія
С
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження соціологія
Г
Дослідницькі парадигми в соціології соціологія
С
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г
Асистентська практика соціологія
Г
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
Sociology
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
Sociology
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С
Асистентська практика соціологія
СТ
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
Sociology
Current Issues in Social Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках) соціологія
С
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
СТ
Аналіз просторових даних в R соціологія
Sociology
Глобалізація і гендер соціологія
С
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г
Сучасні тенденції в соціологічному теоретизуванні соціологія
Sociology
Рефлексивні процеси в сучасній соціологічній теорії соціологія
Sociology
Sociology of Globalization соціологія
С
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С
Spatial Data Analysis in R (Аналіз просторових даних в R) соціологія
С
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
С
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г
Асистентська практика соціологія
Sociology
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ
Теорія та дослідження в соціології соціологія
Sociology
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г
Кількісний аналіз часових даних соціологія
Sociology
Асистентська практика соціологія
Sociology
1
Вступ до спеціальності соціологія
С
1
Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
С
1
Історія соціології 2 соціологія
С
СТ
1
Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
СТ
1
Історія соціології 1 соціологія
С
СТ
2
Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С
2
Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С
2
Гендерні дослідження соціологія
С
2
Загальна теорія соціальни х технологій соціологія
СТ
2
Історія соціології в Україні соціологія
С
2
Соціологія соціальних груп соціологія
С
2
Соціологія глобалізації соціологія
С
2
Соціологія соціальних груп соціологія
С
2
Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ
3
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
3
Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3
Методи дослідження міських спільнот соціологія
С
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3
Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
С
3
Соціологія повсякденності соціологія
С
3
Соціологія девіантної поведінки соціологія
С
3
Соціологія повсякденності соціологія
С
3
Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
4
Соціологія глобалізації соціологія
С
4
Соціологія знання соціологія
С
4
Теорії соціального капіталу соціологія
С
4
Глобальні та регіональні процеси у політиці соціологія
СТ
4
Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру соціологія
С
4
Історія та теорія гендерних досліджень соціологія
С
4
Соціологія знання соціологія
С
4
Соціокультурні дослідження публічного простору соціологія
С
5
Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г
5
Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г
5
Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г
5
Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
С
5
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
С
5
Технології написання наукових текстів соціологія
Г
5
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г
5
Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
СТ
5
Технології підготовки текстів соціологія
СТ
5
Теорія соціальних технологій соціологія
С
5
Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
5
Теорія соціальних технологій соціологія
СТ
5
Феміністична критика класичної соціальної теорії соціологія
Г
5
Асистентська практика соціологія
С
6
Соціальна феноменологія соціологія
С
6
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С
6
Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope соціологія
Г
6
Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies) соціологія
Г
6
Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г
6
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С
6
Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С
6
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С
6
Соціологія постмодерну соціологія
С
6
Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
С
6
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С
6
Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С
7
Асистентська педагогічна практика соціологія
PhD
8
Сучасні суспільства та глобальні трансформації соціологія
PhD
8
Соціологічна теорія соціологія
PhD
8
Соціологічна теорія соціологія
PhD
Технології підготовки текстів соціологія
СТ