Історія

Передісторія
Інституційне оформлення соціології в стінах Київського університету відбулося ще на початку ХХ століття – одночасно з університетами Західної Європи та Північної Америки. Йому передувала тривала історія спроб викладачів та випускників університету закласти основи науки про суспільство. Ці спроби раз у раз наражалися на неприйняття консервативним урядом нової науки, яка передбачала вивчення будь-якої діяльності як частини суспільного життя...
читати далі...

Історія факультету
Друга хвиля інституціоналізації соціології в Україні та в Київському університеті як провідному осередку освіти й науки країни починається в 1960-ті роки, коли держава усвідомлює потребу отримання зворотного зв’язку від суспільства задля свого збалансованого розвитку. Однак попервах посередницька роль соціології між державою та населенням допускалася лише в питаннях організації виробничої діяльності...
читати далі...

Сьогодення
Сьогодні факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – найбільший і провідний центр соціологічної освіти, а також перший і єдиний монодисциплінарний факультет, який готує соціологів в Україні. Він забезпечує повний цикл відтворення соціологічної професії: від підготовки фахівців для ринку праці (бакалаврів і магістрів) до формування кадрів, які просувають науку й суспільство вперед...
читати далі...

Випускники
Починаючи з 1986 року, Київський університет підготував близько тисячі професійних соціологів. Їх кількість невпинно зростала з 18 випускників у 1991 році до 70–80 після 2013 року. Таке зростання пов’язане з розширенням свободи економічної, політичної та громадської діяльності в країні протягом останніх двадцяти п’яти років, яке на високому рівні підтримувало потребу в експертних послугах соціологів...
читати далі...