Лабораторія прикладних соціологічних досліджень

Лабораторія з прикладних соціологічних досліджень кафедри методології та методів соціологічних досліджень створена у 2009 р.
 

Метою лабораторії організація та координація студентських навчальної, виробничої, переддипломної практик та проведення соціологічних досліджень на базі факультету соціології та Університету. Під керівництвом завідувача кафедри спеціалісти лабораторії розробляють плани і методичні програми проведення прикладних соціологічних досліджень в Університеті.

Завданнями лабораторії є:

  • організація збору і вивчення науково-технічної інформації з тематики досліджень, проводить аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів проведених соціологічних досліджень;
  • участь у розгляді питань організації проведення досліджень, обговоренні результатів закінчених робіт чи окремих етапів, експериментів, у здійсненні заходів щодо їхнього впровадження в практику, а також у підготовці публікацій;
  • здійснення організаційного та технічного забезпечення проведення лабораторних занять та всіх видів робіт, передбачених програмами проведення навчальної, виробничої, переддипломної соціологічної практики;
  • підготовка звітів та аналітичних довідок за результатами соціологічних досліджень, проведених лабораторією;
  • перевірка якості результатів, отриманих при проведенні в рамках лабораторії прикладних соціологічних досліджень;
  • організація архіву інструментарію проведення соціальних досліджень.

Співробітники лабораторії є кваліфікованими та досвідченими соціологами-практиками з високою публікаційною та дослідницькою активністю.

Співробітниками лабораторії прикладних соціологічних досліджень з 2009 року проводиться щорічне опитування студентів КНУ імені Тараса Шевченка "UNIDOS" та ін.