Актуальні проблеми психології. Том 1. : Організаційна психологія. Економічна психлогія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. Част. 16

Книга чи стаття

Книга

Автор

Місто

Київ

Видавець

Міленіум

Код

5936 ксп

Сторінки

176

Номер

Рік

2008

Копії

1

Мова

Українська

Джерело

факультет психології

Ключові слова