Актуальні проблеми психології. Том Х. Частина 1. / За ред. академіка С.Д.Максименка