Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. - Вип. 12