Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Вип. 8.