Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку