Формування сучасного освітнього простору в Україні