Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві