Глобалізація як вимір сучасності: соціокультурний аспект