Ідентифікація громадської думки в контексті соціальної епістемології