Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Уклад.: О.О.Любар За ред. В.Г.Кременя