Коломінські читання: Матеріали Першого Міднар. наук. форуму, присвяч. пам'яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м. Київ, МАУП, 28 берез. 2007 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.) та ін.

Book or article

Book

Автор(и)

Місто

Київ

Видавець

МАУП

Code

5886 ксп

Сторінки

372

Number

Рік

2007

Копії

1

Мова

Українська

Source

факультет психології

Ключові слова