Коломінські читання: Матеріали Першого Міднар. наук. форуму, присвяч. пам'яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м. Київ, МАУП, 28 берез. 2007 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.) та ін.

Книга чи стаття

Книга

Автор

Місто

Київ

Видавець

МАУП

Код

5886 ксп

Сторінки

372

Номер

Рік

2007

Копії

1

Мова

Українська

Джерело

факультет психології

Ключові слова