Концептуальні ідеї розуміння сутності феномену “комунікативна толерантність ”