Концептуальні основи дослідження особливсотей формування рефлексивної компетентності управлінців