Культурні коди (Частина 1) Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів. - Монографія.