Культурологічна освіта: тенденції та особливості в поглядах зарубіжних дослідників.