Культурологія: Навч.посіб. / Упоряд. О.І.Погорілий, М.А.Собуцький