Людина в есенційних та екзистенційних вимірах. Відп.ред. Табачковський В.Г.