Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату