Мотиваційна спрямованість фахівців як чинник професійної інтеракції