Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів. За ред. О.В.Малихіної