Порівняльна психологія: Навч.посіб. / О.Л.Туриніна, Л.З.Сердюк