Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. Х, част. 2.

Book or article

Book

Автор(и)

Місто

Київ

Видавець

Code

5933 ксп

Сторінки

526

Number

Рік

2008

Копії

1

Мова

Українська

Source

факультет психології

Ключові слова