Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів