Психосемантична структура політичної свідомості молоді