Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. / Український незалежний центр політичних досліжень: За заг. ред. Ю.Тищенко

Книга чи стаття

Книга

Автор

Місто

Київ

Видавець

Код

5607 ксп

Сторінки

332

Номер

Рік

2006

Копії

0

Мова

Українська

Джерело

факультет психології

Ключові слова