Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. / Український незалежний центр політичних досліжень: За заг. ред. Ю.Тищенко

Book or article

Book

Автор(и)

Місто

Київ

Видавець

Code

5607 ксп

Сторінки

332

Number

Рік

2006

Копії

0

Мова

Українська

Source

факультет психології

Ключові слова