Соціальна психологія організацій і управління: підручник для студентів гуманітар. ф-тів ун-тів