Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.

Book or article

Book

Автор(и)

Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.

Місто

Київ

Видавець

Знання

Code

1635574, 1635573

Сторінки

574

Number

Рік

2008

Копії

2

Мова

Українська

Source

факультет психології

Ключові слова