Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 33-34

Книга чи стаття [uk:field:field_bookarticle:library:label]

Книга [uk:field:field_bookarticle:#allowed_values:0]

Автор [uk:field:field_authorl:library:label]

Місто [uk:field:field_town:library:label]

Одеса

Видавець [uk:field:field_publisher:library:label]

Астропринт

Код [uk:field:field_code:library:label]

5860 ксп, 6053 ксп

Сторінки [uk:field:field_pages:library:label]

360

Номер [uk:field:field_number:library:label]

Рік [uk:field:field_year:library:label]

2007

Копії [uk:field:field_copies:library:label]

2

Мова [uk:field:field_language:library:label]

Українська [uk:field:field_language:#allowed_values:0]

Джерело [uk:field:field_source:library:label]

факультет соціології

Ключові слова [uk:field:field_tags:library:label]