Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 24. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. Вип.25. Соціотехнологічні проблеми культури, психології

Книга чи стаття

Книга

Автор

Місто

Одеса

Видавець

Астропринт

Код

6052 ксп

Сторінки

360

Номер

Рік

2005

Копії

1

Мова

Українська

Джерело

факультет психології

Ключові слова