Соціальні технології. Актуальні проблеми терії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 11-12.