Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ-ХХ століття: колективна монографія